Vastuullista vaikuttamista – Ornamo-palkintoehdokkaiden työssä korostuvat ekologisuus ja sosiaalinen vastuullisuus

Ornamo-palkintoehdokkaat 2020
Ornamo-palkintoehdokkaat 2020 Joonas Kyöstilä (vas.), Hanna Gullstén ja Jari Inkinen sekä Laura Sarvilinna. Kuva: Anni Koponen

Vuoden 2020 Ornamo-palkintoehdokkaat ovat Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen, teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä ja Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna. Heidän työssään nousevat vahvasti esiin vastuullisuusteemat ympäristövastuusta sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen. 

Hanna Gullstén ja Jari Inkinen

Vasemmalla Hanna Gullstén ja oikealla Jari Inkinen

“Meidän molempien sisustusarkkitehtuurin diplomityöt käsittelivät kierrätysteemaa, mikä teki meistä 1990-luvun alussa todellisia outolintuja. Nykypäivänä ekologisia ratkaisuja ei tarvitse selitellä, ja ihmiset ovat ympäristöteemojen ja kestävän rakentamisen näkökulmasta paljon valveutuneempia. Jokaisella hankkeella on kustannusraamit, mutta se ei tarkoita, että vastuulliset valinnat julkisessa sisustamisessa ja rakentamisessa olisivat kalliimpia. Tämän päivän lähtökohtana on mahdollisimman pieni ympäristökuormitus, mikä on jo tavoite rakennuspuolella. 

Suunnittelutyössä ajattelemme myös rakennuksen elinkaarta. Pyrimme käyttämään kestäviä materiaaleja ja toimivia konsepteja, jotka säilyttävät elinvoimansa jopa vuosikymmeniä. Uuden rakentaminen ei ole itseisarvo, vaan sillä täytyy aina olla jokin merkitys. Suomessa on säilynyt hyvin vähän vanhaa rakennuskantaa, ja on hyvin tärkeää hyödyntää uudelleen näitä rakennuksia säilyttäen kuitenkin myös niiden rakennushistoriallisia arvoja.”

Laura Sarvilinna

Laura Sarvilinna

“Ekologisuus ei ole suomalaisessa muotoilussa mikään uusi asia, vaan se on ollut aina vahvasti läsnä ja tullut esiin esimerkiksi käytännönläheisten materiaalien runsaana käyttönä. Muotoilukentällä tulisi puhua entistä enemmän kiertotaloudesta ja lisätä elinkaariajattelua, eikä niinkään puhua ainoastaan yksittäisten materiaalien, kuten puun, ekologisuudesta. Meidän tulisi päästä samoihin pöytiin keskustelemaan tutkijoiden, rahoittajien ja päättäjien kanssa, jotta todellista muutosta saadaan aikaan. Habitaressa tiedostetaan myös tapahtuma-alan sekä ihmisten arvomaailman muutokset. Aikanani tapahtuman koulutuksellista aspektia on laajennettu, minkä avulla pyritään kasvattamaan kuluttajien ympäristötietoisuutta.

Eettinen ja kestävä kulutus on pitkään ollut valistuneen kaupunkilaiseliitin juttu. Kulutuskäyttäytymisen muuttaminen ole helppoa, jos oma sosiaalinen ympäristö ei ole kestävän kulutuksen keskiössä. Tarvehankinnat tehdään totutulla tavalla siellä, missä se on halpaa ja helppoa. Tämä näkyy halpaketjujen suuressa suosiossa. Ekologisten ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kuitenkin nousussa, mikä indikoi ajankohtaista trendiä.”

Joonas Kyöstilä

Joonas Kyöstilä

“Muotoilussa tulisi mielestäni keskittyä enemmän palvelemaan ihmisryhmiä ja vähemmistöjä, jotka jäävät perinteisen tuote- ja palvelumuotoilun ulkopuolelle. Markkinoilla vallitsee epäsuhdanne: joistain tuotteista on ylitarjontaa, kun taas toisilla alueilla ei tehdä mitään. Näen tässä suurta markkinapotentiaalia, sillä pelkästään pyörätuolikäyttäjiä on maailmassa miljoonia. Samaan aikaan vaikutetaan konkreettisesti ihmisten arkeen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. 

Identifioidun vahvasti teolliseksi muotoilijaksi ja kysyn itseltäni usein, tunnenko aidosti käyttäjät, joille olen tuotetta suunnittelemassa. Rakensimme FFORAlla yrityksen muoti- ja lifestyle tuoteportfolion tiiviissä yhteistyössä pyörätuolikäyttäjien kanssa kuunnellen tarkasti heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Muotoilijoille on luontevaa luoda kauniita asioita, mutta itse kaipaan tekemiselle syvempää merkitystä. Haluan kokea, että olen suunnittelutyöllä muuttanut maailmaan edes hieman ja vaikuttanut merkittävästi ihmisten elämänlaatuun.”

Mikä Ornamo-palkinto?

Ornamo-palkinto on vuosittain jaettava alan arvostettu tunnustus, joka tekee näkyväksi ajankohtaista ja innovatiivista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ehdotukset palkinnonsaajiksi tulivat Ornamon jäseniltä. Vuoden 2020 palkinnon saajan valitsee kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom.

Tervetuloa seuraamaan Ornamo-palkinnonjakotilaisuutta suorana lähetyksenä maanantaina 7.9.2020 klo 16:00. Lisätietoa verkkotapahtumasta täällä.

Kuvat: Anni Koponen