Suositukset selkeyttävät näyttelykäytäntöjä

Mitä, missä, milloin ja miten? Näihin kysymyksiin tulee näyttelynjärjestäjien, taiteilijoiden ja teosten oikeudenhaltijoiden yhdessä etsiä vastausta jo sopimusvaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän suositukset näyttelyiden järjestämiseen ja niihin osallistumiseen edistävät taidealan sopimus- ja korvauskäytäntöjä. 

Suositusten syntyminen on merkittävä avaus, sillä niiden edistämiseen ovat sitoutuneet taidekentän lisäksi myös julkista tukea saavat museot. Suositukset tulevat parantamaan taiteilijan ammatillista asemaa näyttelyiden järjestämisessä.

Löydät allaolevat suositukset soveltamisohjeineen OKM:n raportin sivulta 48. Raporttiin tutustuminen kannattaa, sillä se antaa samalla hyvän käsityksen taiteilijan työn asemasta, palkkioista ja muista käytännöistä museo- ja gallerianäyttelyissä. Mukana raportissa ovat myös Ornamon näyttelypalkkiopilotin kyselyn sekä Ornamon ja STS:n yhteisen taiteilijakyselyn tulokset.

Näyttelyiden erityispiirteet tulee ottaa huomioon museoiden ja muiden näyttelyn järjestäjien ja taiteilijoiden välisissä sopimuksissa. Jokainen näyttely on erilainen, joten suosituksia sovelletaan tapauskohtaisesti. Suositukset toimivat hyvänä pohjana myös gallerianäyttelyistä sopimiseen.

Suositukset museoille ja muille näyttelyn järjestäjille sekä taiteilijoille huomioonotettavaksi:

Jos olet osallistumassa museonäyttelyyn, käy huolellisesti läpi alla listatut suositusten mukaiset vastuualueet. Kannattaa myös muistuttaa näyttelynjärjestäjää museoiden sitoutumisesta näihin 18.2.2016 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin suosituksiin. Sopimusta laadittaessa tulee miettiä kunkin sovittavan asiakokonaisuuden kohdalla seuraavaa kahta vastuunjakoa:

 1. Vastaako tehtävästä näyttelynjärjestäjä vai taiteilija?
 2. Vastaako sopimuksessa määritellystä kustannuksesta näyttelynjärjestäjä vai taiteilija?

Sopimusta laadittaessa tulee seuraavat asiakokonaisuudet käydä läpi:

Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot

 • Näyttelyn järjestäjä
 • Taiteilija

Sopimuksen kohde

 • Näyttelyn kuvaus
 • Teokset, joilla taiteilija osallistuu

Korvaukset, palkkiot ja kustannukset

Näyttelykorvaus

 • Näyttelykorvaus perustuu tekijänoikeuslain 2 §:ään. Korvauksesta voidaan sopia, mutta se noudattaa Kuvaston taiteilija-asiakkaiden osalta Kuvasto ry:n hinnastoa. Korvaus maksetaan Kuvasto ry:n asiakkaille järjestön kautta, muille taiteilijoille suoraan.
 • Taiteilija ilmoittaa näyttelynjärjestäjälle hyvissä ajoin näyttelystä sovittaessa, hallinnoiko hän itse näyttämisoikeuksiaan vai onko hallinnointi Kuvasto ry:llä asiakkuuden perusteella.

Taiteilijan työ näyttelyyn liittyen (taiteilijapalkkio)

 • Sovitaan Taiteilijan tehtävistä näyttelyyn liittyen. Näitä voivat olla muun muassa suunnittelutoimenpiteet, näyttelyn tai teosten ripustaminen tai pystyttäminen ja purkaminen, näyttelyssä paikalla oleminen, näyttelyn oheisohjelmaan osallistuminen ja jälkityöt.
 • Sovitaan tehtävistä maksettavan palkkion suuruus tai peruste.

Kuljetukset

 • Sovitaan siitä, kumpi osapuolista vastaa kuljetuksista ja sen kustannuksista näyttelypaikkaan ja takaisin teoksen lähtöpaikkaan.
 • Sovitaan teoksen pakkaamisesta ja pakkausmateriaaleista.

Vakuutukset ja muut mahdolliset kulut

 • Teosten vakuutusarvoista sovitaan yhteisesti. Sovitaan siitä, kumman osapuolen vastuulle kuuluu vakuutusten ottaminen. Kummankin osapuolen on syytä tutustua vakuutuksen ehtoihin.

Kulukorvaukset

 • Sovitaan mahdolliset korvaukset matkoista, majoituksesta ja päivärahoista. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa verohallinnon rajat verottomille korvauksille.

Teoksen tuotantokustannukset

 • Näyttelyn järjestäjän tilatessa uuden teoksen näyttelyä varten, voidaan sopia sen tuottamiskuluista. Omistusoikeudesta ja tekijänoikeuksista on tarpeen sopia.

Tilassa toteutettavat teokset

 • Tilassa toteutettava teos saattaa vaatia erityisiä välineitä tai materiaaleja tai rakenteita jne.

Teoksen tiedot

 • Näyttelynjärjestäjän ja taiteilijan tulisi sopia taitelijan tai hänen yhteyshenkilönsä yhteystietojen luovuttamisesta, jos teos on myynnissä.

Tekijänoikeudet

 • Oikeuksista sovitaan taiteilijan tai Kuvaston kanssa. Kuvaston asiakkaat voi tarkistaa osoitteessa http://kuvasto.fi/taiteilijaluettelo/ Kuvasto myöntää kuvataiteen teosten käyttölupia laajasti eri yhteyksissä.
 • Jos teokset sisältävät kolmansille osapuolille kuuluvia oikeuksia, niistä tulee sopia. Tämä koskee erityisesti audiovisuaalisia teoksia, joihin on voitu yhdistää musiikkia ja muuta suojattua aineistoa.
 • Sosiaalinen media: Kuvataiteilijan oikeudet ovat tekijänoikeuslain nojalla voimassa myös sosiaalisen median alustoilla tapahtuvan teosten käytön osalta. Facebook, twitter, instagram yms. sisältävät sopimusmääräyksen tekijänoikeuksista. Yleisissä ehdoissa teoksen
  käyttöoikeus siirtyy ko. palveluntarjoajan rinnakkaisoikeudeksi. Näyttelyn järjestäjän ja taiteilijan/ Kuvaston on sovittava oikeudesta välittää teos sosiaalisen median alustoilla.

Viestintä ja markkinointi

 • Näytteille pantavan taideteoksen saa tekijänoikeuslain nojalla ilman taiteilijan lupaa ja ilman korvausta kuvata näyttelyä koskevaa tiedotusta varten.
 • Digitaalisen median osalta tulee ottaa huomioon yllä mainitut palveluntarjoajien omat ehdot, joiden noudattamiseen sitoutuu lataamalla aineistoa niiden alustoille. Sosiaalisen median käytöstä on syytä siis sopia oikeudenhaltijoiden kanssa.

Viivästys

 • Liittyykö sopimukseen jokin viivästysseuraamus jonkin asian myöhästymisen johdosta. Seuraamuksen suuruus.

Sopimuksen voimassaolo

 • Voimassaoloaika riippuu siitä, sovitaanko muustakin kuin pelkästä näyttelystä.

Määräajat ja -päivät

 • Kunkin edellä mainitun sopimuskohdan osalta tulee selvittää liittyykö siihen jokin määräaika, jota tulee noudattaa. Tällaisia ovat esim. teosten toimitus ja palautus, rahan liikkumisen ajankohta.
 • Määräpäivät tulisi määrittää tai ainakin sopia sovittavaksi myöhemmin, jos ne
  liittyvät edellä mainittuihin sopimuskohtiin.

Muita huomioitavia asioita

 • Irtisanominen ja purkaminen
 • Sopimuksen muuttaminen
  – Tehdään kirjallisesti
 • Riitojenratkaisu

Aiheeseen liittyvä sisältö

Teema

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa. Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen…

Lue lisää