Ornamon jäsenet ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka työskentelevät muotoilun monipuolisella kentällä. Voit liittyä Ornamoon varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi.

Ornamon yli 2 600 jäsentä muodostavat muotoilualalla työskentelevien korkeakoulutettujen ammattilaisten ainutlaatuisen verkoston. Ornamon ääntä kuullaan muotoilun alan murroksessa. Yhdessä varmistamme, että muotoilijan ammatti kehittyy ja alan arvostus säilyy korkeana.

Otamme seuraavan kerran jäseniä elokuussa, viikolla 33. Elokuussa liittyville loppuvuoden maksu on vain 135 euroa varsinaiselta jäseneltä ja 40 euroa opiskelijajäseneltä!
Täytä hakeumus jo valmiiksi nyt, niin palamme asian elokuussa. Hyvää kesää!

Kuka voi liittyä?

Varsinaista- tai opiskelijajäsenyyttä haetaan riippuen koulutuksesta ja työkokemuksesta. Perusvaatimuksena on taiteen maisteri, artenomi / muotoilija AMK tai muu muotoilun alan korkeakoulututkinto. Jäseneksi otetaan myös muotoilun alalla merkittävää työtä tekeviä korkeakoulutettuja henkilöitä, kuten muotoilualan asiantuntijoita. Ilman suunnittelukoulutusta Ornamoon voidaan hyväksyä jäseneksi kun on toiminut vähintään 6 vuotta ammattitehtävissä, ja osoittaa pätevyytensä muotoilun alalla portfoliolla. Portfolion tulee tällöin keskittyä toteutuneisiin suunnittelukohteisiin/-tehtäviin (ei opinnäytetöitä) / taiteelliseen toimintaan.

Jäsenyyttä haetaan täyttämällä hakukaavake sivun alaosassa. Jäsenhakemuksia käsitellään jatkuvasti, paitsi heinäkuussa ja vuodenvaiheessa kun toimisto on kiinni. Ilman em. koulutus- tai ammattitaustoja omaavien hakijoiden tulee liittää hakemukseen kattava ammatillinen portfolio tai kotisivulinkki. Jos tiedosto on isompi kuin 1M lähetä se: muotoilu(at)ornamo.fi. Ota yhteyttä jos kaavakkeen täytössä esiintyy ongelmia.

Jäsenjärjestöt: Sisustusarkkitehdit SIO, Tekstiilitaiteilijat TEXO ja Taiteilijat O
Ornamon jäsenyyden lisäksi voit liittyä ammatillisiin jäsenjärjestöihin.
Katso lisätietoja jäsenjärjestöistä

Haen varsinaista jäsenyyttä, kun tutkintoni on:

Muotoilun, arkkitehtuurin sekä tekniikan (sis. muotoilun alan opintoja) ja kauppatieteen (sis. muotoilun alan opintoja) korkeakoulut ja yliopistot:

 • Tohtorin tutkinto
 • Maisterin tutkinto

Muotoilun alan ammattikorkeakoulut ja yliopistojen kandidaatit:

 • Artenomi (AMK), suunnittelualat
 • Muotoilija (AMK) -tutkinto
 • Taiteen kandidaatin tutkinto (TaK) muotoilualalta

Haen opiskelijajäsenyyttä kun:

Opiskelen muotoilua / taideteollista taidetta korkeakoulussa (tutkinto: taiteen maisteri, taiteen kandidaatti, muotoilualan artenomi AMK, muotoilija AMK, graafinen suunnittelu/3D/UI medianomi AMK ). Opintojen on oltava ko. tutkintoihin johtavaa opiskelua. Palvelumuotoilun opiskelijoita otetaan tällä hetkellä vain 240 opintopisteen palvelumuotoilun koulutuksista. Lisäksi opiskelijajäseniä otetaan Lappeenrannan yliopiston Industrial Design Engineering -koulutusohjelmasta sekä Turun ammattikorkeakoulun muotoiluun erikoistuneelta insinööri/konetekniikan osastolta. Opiskelijajäsenyys voi jatkua yhteensä enintään 6 vuoden ajan.

Yritysjäsenyys

Ornamo on vuodesta 2020 lähtien myös muotoiluyritysten yhteisö. Ornamon yritysjäsenet ovat mukana varmistamassa, että muotoilualan ammattieettiset periaatteet ja parhaat käytännöt toteutuvat. Valvomme yritysten etua, ja ajamme parempia muotoilun tilaamisen käytäntöjä etenkin julkisissa hankinnoissa. Yritysjäsenyys edellyttää, että

 • yritys tai elinkeinonharjoittaja toimii muotoilun tai taideteollisuuden alalla, tai
 • yritys edistää merkittävällä tavalla muotoilua / yrityksellä on merkittävää
  toimintaa muotoilun alalla, ja
 • jäseneksi hakevan yrityksen palveluksessa tai elinkeinonharjoittajana on vähintään yksi henkilö, joka on Ornamon henkilöjäsen.

Lue lisää yritysjäsenyydestä

Ornamon jäsenmaksut 2021

Varsinainen jäsen 180 € / vuosi
Opiskelijajäsen 50 € / vuosi

Tekniikan Akateemisten TEK:n ja Ornamon kaksoisjäsenyys 337 € / vuosi (TEK 157 € + Ornamo 180 €).
Opiskelijoille TEK-jäsenyys on ilmainen. Lue lisää Ornamo/TEK kaksoisjäsenyydestä. 

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO (palkansaajille) 66 € / vuosi. Lue lisää KOKO-kassasta.

TEKin ja KOKOn jäsenmaksuista maksat liittyessäsi vain loppuvuoden kuukausista. Ohjeet TEK työmarkkinajärjestöön ja KOKO työttömyyskassaan liittymiseen löydät kaavakkeiden alapuolelta.

Hakukaavakkeet:

Ornamon jäsenet voivat liittyä KOKO-kassaan Ornamon kautta. Ornamon jäsenyys ei automaattisesti liitä kassan jäseneksi, vaan kassaan tulee liittyä erikseen.

KOKO-kassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 66 euroa / vuosi.

Voit liittyä KOKO-kassaan ollessasi palkkatyössä. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai osa-aikainen, ja voit liittyä kassaan myös opiskeluaikana kesätyötä tai osa-aikatyötä tehdessäsi. Työttömyyskassaan ei voi liittyä, kun olet esimerkiksi työtön, kokonaan lomautettu tai hoitovapaalla.

Voit liittyä KOKO-kassaan lähettämällä liittymispyynnön sähköpostitse osoitteeseen: office@ornamo.fi

Kerro liittymispyynnössäsi tunnistetiedoksi koko nimesi sekä syntymäaikasi ja seuraavat tiedot:

 • työnantajasi nimi
 • työsuhteesi alkamispäivä
 • työaikasi (h/vk)
 • bruttopalkkasi (€/kk)
 • työskenteletkö liittymishetkellä palkkatyössä (kyllä/ei)

Jos omistat työnantajayrityksestäsi osuuden, kerro lisäksi:

 • yritysmuoto (ammatinharjoittaja, toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, muu)
 • kuinka monta prosenttia omistat yrityksestä
 • kuinka monta prosenttia samassa taloudessa kanssasi asuvat perheen jäsenesi omistavat yrityksestä
 • oletko yrityksessä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai AY:n/KY:n vastuunalainen yhtiömies)

Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, kerro myös laskutusosuuskunnan nimi.

Ornamon jäsenet voivat liittyä TEK:iin (Tekniikan akateemiset). Kaksoisjäsenyyden vuosimaksu vuonna 2021 on 337 euroa (TEK 157 € + Ornamo 180 €). Myöhemmin kuin tammikuussa liittyville TEKin jäsenmaksu alenee joka kuukausi noin 13 eurolla / liittymiskuukausi. Opiskelijoille (kotimainen korkeakoulu tai amk) kaksoisjäsenyys on ilmainen. Voit liittyä TEKiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: office@ornamo.fi.

TEK:in jäsenmaksusta voi saada maksuvapautuksen. Tällöin jäseneltä peritään vain vuotuinen 30 euron perusmaksu. Maksuvapautuksen voi saada seuraavista syistä: työttömyys, pitkäaikainen sairaus, varusmies-/siviilipalvelu, äitiys-/vanhempainloma, hoitovapaa tai palkaton jatko-opiskelu.

Mikäli jäsen työskentele pohjoismaiden ulkopuolella, on TEKin vuotuinen jäsenmaksu 51 euroa.

 

Ornamon vapaajäsenyys myönnetään anomuksesta, kun on täyttänyt 65 vuotta ja ollut liiton jäsen 30 vuotta. Lähetä anomus osoitteeseen office@ornamo.fi tai postitse osoitteeseen Annankatu 16 B 35-36 00120 Helsinki.

Eroaminen

Kun haluat erota Ornamosta, ilmoita siitä kirjallisesti osoitteeseen office(at)ornamo.fi. Mahdollinen TEK-rinnakkaisjäsenyys katkeaa myös jäsenen erottua Ornamosta.

Jäseneksi uudelleen liittyminen

Liity täyttämällä kaavake uudestaan. Muistathan, että maksamaton jäsenmaksu tulee olla suoritettuna, jotta voit liittyä takaisin jäseneksi.

Usein kysyttyä Ornamosta

Ornamo on ammatillinen yhdistys, joka monin keinoin pyrkii edistämään jäsenten asemaa työelämässä ja yrittäjinä. Ornamo ei siis ole työmarkkinajärjestö, jolla olisi mahdollisuus työehtosopimusneuvotteluihin valtion kanssa. Ornamon kautta on mahdollisuus kaksoisjäsenyyteen Tekniikan akateemiset TEK:in kanssa, joka on yksi keskusjärjestö Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä.

Työttömyyskassaan kuuluakseen ei tarvitse olla minkään liiton jäsen. Liitot, myös Ornamo, tarjoavat kassan jäsenyyttä jäsenpalveluna (joihinkin liittoihin se kuuluu automaattisesti). Ornamon kautta voi liittyä KOKO-kassaan. Lue lisää KOKO:n kotisivuilta.

Voi, oikea kohta on Tulonhankkimiskulut.

Ei saa. Kannattaa muistaa, että myös silloin jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa kohdassa Tulonhankkimiskulut. Työttömänä ja äitiyslomalla on hyvää aikaa käyttää jäsenpalveluja hyväkseen – esimerkiksi osallistua koulutuksellisiin tapahtumiin ja luoda ammatillisia kontakteja!

Täydennyskoulutus ei oikeuta opiskelijajäsenyyteen. Myöskään jatko-opiskelijat (lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittavat) eivät voi olla opiskelijajäseniä, vaan he maksavat Ornamon varsintaista jäsenmaksua.

Jos sen sijaan olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja palaat korkeakouluun suorittamaan maisterin tutkintoa, voit muuttua opiskelijajäseneksi.

Ornamolla on kaksi vuosittaista myyntitapahtumaa: Design Joulu ja Teosmyynti. Opiskelijajäsen saa osallistua Ornamon Design Jouluun, mutta ei Teosmyyntiin. Teosmyyntiin voivat osallistua ainoastaan Ornamon varsinaiset jäsenet.

Ornamo lähettää vain omien tapahtumiensa ja jäsenjärjestöjen tapahtumien tiedotteita. Ornamon jäsenet voivat tiedottaa omista tapahtumistaan viikkotiedotteessa, joka lähetetään jäsenistölle torstaisin. Tiedot voi lähettää osoitteeseen info@ornamo.fi.

Ornamon logoa saa käyttää painettuna vain Ornamon omien tapahtumien yhteydessä – ei siis esimerkiksi jäsenten näyttelykutsuissa tai käsiesitteissä.

Sähköisesti jäsenet voivat ladata Ornamon logon esim. omille kotisivuilleen merkiksi jäsenyydestä. Linkitys osoitteeseen: www.ornamo.fi.

Jäsenet voivat ladata logon jäsenedut-sivuilta. 

Tiedustelut ja luvat logon käytöstä muussa yhteydessä kuin jäsenen kotisivuilla os: elina.perttula@ornamo.fi.

Hakuaika Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin taiteilija-asuntoihin on perinteisesti ollut keväällä.Tiedotamme heti kun tarkempi päivämäärä selviää.

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen palvelee jäseniä lakiasioissa (sopimukset, aineettomat oikeudet, työsuhdeasiat ym.). Tarkista neuvonta-ajat täältä.

Palvelu on maksuton Ornamon jäsenille.

Puh. 043 2112 723

Sähköposti: jussi.ilvonen@ornamo.fi

Ornamon jäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja. Esimerkiksi lakimiehemme palvelee jäseniä kaikissa oikeudellisissa kysymyksissä maanantaisin ja torstaisin. Jäsenedun kenties tärkein palvelu on kuitenkin oma portfolio finnishdesigners.fi -palvelussa, joka tavoittaa muotoilun, suunnittelupalvelujen ja taiteen ostajat. Tutustu kaikkiin Ornamon jäsenetuihin ja -palveluihin.

Jäsenet saavat myös torstaisin sähköpostiinsa viikkotiedotteen, joka kokoaa yhteen työpaikat, jakoon tulleet apurahat, tuoreet alan kuulumiset ja näyttelyt. Viikkotiedotteen tilaajana voit olla varma siitä, ettei mikään tärkeä alan uutinen mene sinulta ohi. Jos viikkotiedote ei ole tullut perille tai osoitteesi on muuttunut, laita tieto tästä osoitteeseen info@ornamo.fi

Jäsenenä sinulla on myös vapaa pääsy Ornamon tasokkaisiin koulutuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Tiedotamme kaikista tapahtumistamme hyvissä ajoin verkkosivuillamme.

Ornamon lehti kilahtaa jokaisen ornamolaisen postiluukkuun neljä kertaa vuodessa. Lisäksi olemme koonneet jäseniämme varten verkkosivuillemme tietopaketteja, joista on hyötyä miettiessäsi esimerkiksi tekemäsi työn aineettomia oikeuksia, sopimuksia, työsi hinnoittelua, palkkausta, tai vaikkapa yrittäjäksi ryhtymistä.

Olet oikeutettu hakemaan vain Ornamon jäsenille tarkoitettuja stipendejä ja residenssejä mm. New Yorkissa ja Afrikan Beninissä. Ornamon jäsenkortilla saat myös alennuksia lukuisista liikkeistä ja lehtitilauksista.

Sinulla on lisäksi mahdollisuus myydä tuotteitasi ja teoksiasi Ornamon Teosmyynnissä sekä Ornamon Design Joulussa.

Artikkeli

”Yksin ei aina pärjää”

Tuki ja neuvot muotoilualan asioissa, sekä verkostoituminen ja yhteistyömahdollisuudet ovat parasta Ornamon jäsenyydessä, kertovat muotoilija Laura Itkonen ja teollisen muotoilun…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilujohtaja verkostoituu Ornamossa

Johdatko tiimiä tuulisella paikalla muotoilun huipulla? Kaipaatko sparrausta kun pyrit viemään muotoiluajattelua osaksi koko yrityksen toimintaa? Muotoilujohtajan työ vaatii monenlaista…

Lue lisää
Artikkeli

Luovan työn johtaja tuntee tiiminsä vahvuudet

Yrittäjästä suunnittelutoimiston tiiminvetäjäksi vaihtanut Nina Kallén uskoo jatkuvaan palautteeseen enemmän kuin puolivuosittaisiin kehityskeskusteluihin. Luovien ammattilaisten johtaminen vaatii taitoa lukea ihmisiä. Haasteita…

Lue lisää
Artikkeli

Muotoilun opiskelija tarttuu tilaisuuksiin

Muotoilun opiskelija Minna-Maria Salonen on lähtenyt rohkeasti mukaan Aalto-yliopiston opiskelijaprojekteihin. Kokemusta on jo tuolien, hampaiden valkaisumuottien ja palvelukonseptien muotoilusta. Monitieteellisissä…

Lue lisää
Artikkeli

Ornamo valvoo muotoiluyrittäjien etuja

Etsitkö rahoittajaa tai yhteistyökumppaneita? Haluaisitko laajentaa yritystäsi, mutta arkailet ensimmäisen askeleen ottamista? Muotoilualan yrittäjällä on tyypillisesti laaja työnkuva suunnittelusta hallintoon,…

Lue lisää
Artikkeli

Yrittäjän tie vei punaiselle matolle

Heidi Jaara myi lapsena leikkimökistään karkkeja kavereille. Nyt hänen perheyrityksensä Balmuir myy sisustustuotteita 70 maassa. Menestyksessä auttoi ostokokemus Nokialta ja…

Lue lisää