Mikä yritysmuoto minulle sopii?

Toiminimi

Yksityiseen elinkeinoharjoittajaan viitataan puhekielessä usein toiminimellä tai muodoissa ”Tmi” tai ”yksityisliike”. Lainsäädännössä toiminimellä tarkoitetaan yrityksen nimeä. Tämä yritysmuoto koetaan usein matalan kynnyksen keinoksi kokeilla yrittäjyyttä, sillä se ei vaadi alkupääomaa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajan voi aloittaa helposti ja yrityksen voi perustaa verkossa.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen liittyvät kaikki yrittäjyyteen muutoinkin kuuluvat riskit ja velvollisuudet. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa yrityksen veloista ja velvoitteista liikkeeseen kuuluvalla sekä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Se on niin sanottu henkilöyhtiö, toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiö, jonka omaisuus on eri kokonaisuus, kuin sen omistajan henkilökohtainen omaisuus.

Perustamiseen riittää ilmoitus kaupparekisteriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan (”toiminimen”) on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin, jos

  • hän harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa
  • elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai palveluksessa on muita henkilöitä kuin yrittäjän aviopuoliso tai alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.

Elinkeinonharjoittaja voi tehdä kaupparekisteri-ilmoituksen, vaikka hänellä ei olisi velvollisuutta siihen. Tämä suojaa yrityksen toiminimen ja luo sille yksinoikeuden. Yksinoikeus tarkoittaa, ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, ettei tästä aiheudu vahinkoa. Huomaa kuitenkin, että jos haluat suojata yrityksen toiminimen tavaramerkkinä, tulee tavaramerkkihakemus tehdä erikseen. Kaupparekisteri-ilmoitus mahdollistaa myös luoton vakuutena käytettävän yrityskiinnityksen vahvistamisen, sillä se on mahdollista vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen. Tarvittaessa yritysmuoto voidaan muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi toiminnan vakiintuessa ja laajentuessa.

Osuuskunta

Osuuskunta on hyvä vaihtoehto silloin, jos haluat toimia yrittäjämäisesti mutta kaihdat riskejä. Se on hyvä vaihtoehto yksinyrittäjyydelle myös siksi, että voit yhdessä muiden osuuskunnan jäsenten kanssa käyttää hyväksesi osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunta soveltuukin usein erityisen hyvin sellaisten luovien alojen tekijöille, jotka eivät tavoittele suuria voittoja mutta kaipaavat samanhenkisen porukan tukea. Osuuskunnan omistavat ja sen päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Osuuskunnista säädetään osuuskuntalaissa.

Osuuskunta syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinnin jälkeen osuuskunta voi hankkia oikeuksia ja sitoumuksia sekä olla asianosaisena muun muassa tuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa, että osuuskunnan nimissä voidaan tehdä sopimuksia. Osuuskunnan jäsenmäärä, osuuksien lukumäärä ja osuuspääoma ovat vaihtuvia. Näiden lisäksi osuuskunnalla voi olla osakkeenomistajia ja osakepääomaa. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta perustamisen raukeamisen uhalla. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Tässä se eroaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta.

Työosuuskunta on yksi osuustoiminnan muoto: se on liiketoimintaa harjoittava yritys, joka on perustettu muodostamaan puitteet palkkatyölle johdon ja valvonnan, taloushallinnon, markkinoinnin ja asiakkuuksien hoitamisen sekä tuotannon muodossa. Työ ja sopimukset tehdään aina osuuskunnan lukuun. Työosuuskunnan omistavat sen jäsenet eli työntekijät.

Laskutusosuuskunnalla tarkoitetaan yritystä, joka huolehtii työntekijän puolesta työhön liittyvistä laskuista, veroista ja maksuista. Toimeksiannon saajalla ei ole varsinaista työsuhdetta laskutusosuuskuntaan. Toimeksiannonsaaja tekee työn ja ilmoittaa siitä laskutusosuuskunnalle, joka saatujen tietojen perusteella laskuttaa työnteettäjää ja tilittää maksun työn suorittajalle.

Osuuskunnan hallinnossa päätäntävaltaa käyttävät osuuskunnan jäsenet osuuskunnan kokouksessa sekä hallitus, jonka osuuskunnan kokous valitsee. Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohtaja. Vähintään seitsemän jäsenen osuuskunnassa olet palkansaajan asemassa. Saat siis esimerkiksi työttömyysturvaa, jos et heti löydä itsellesi sopivaa työtä. Tällöin työskentelet osuuskunnalle osuuskunnan jäsenenä. Jos osuuskunnassa on vähemmän kuin seitsemän jäsentä ja he työskentelevät osuuskunnan lukuun, katsotaan heidät yrittäjiksi.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yksi yleisimpiä yhtiömuotoja Suomessa. Sen etuna on muun muassa se, etteivät yrityksen perustajat ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja velvoitteista. Osakeyhtiön hallinnoiminen voi kuitenkin olla monimutkaisempaa kuin yksikertaisemman henkilöyhtiön. Osakeyhtiöstä säädetään osakeyhtiölaissa. Laki on hyvin pitkälle tahdonvaltainen yrityksen toiminnan järjestämisen suhteen eli halutessaan osakkaat voivat sopia asioista toisin kuin mitä laissa säädetään. Ornamon jäsenten yrityksistä n. 40 % on osakeyhtiöitä.

Osakeyhtiön perustaminen vaatii kirjallisen perustamissopimuksen sekä kaupparekisteriin rekisteröinnin. Osakeyhtiö syntyy kaupparekisteriin rekisteröimällä, minkä jälkeen sen nimissä voidaan tehdä sopimuksia. Osakeyhtiö on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Perustamissopimukseen on otettava tai siihen on liitettävä yhtiöjärjestys, josta on ilmettävä ainakin yrityksen toiminimi, kotipaikkana toimiva Suomen kunta sekä toimiala.

Osakeyhtiön osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla. He eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista, vaan osakeyhtiö on omistajistaan erillinen ja itsenäinen oikeushenkilö. Sen varat ja velat ovat eri kokonaisuus kuin osakkaiden oma henkilökohtainen omaisuus. Yhtiön osakas ei esimerkiksi omista henkilökohtaisesti osaa yrityksen tiloihinsa ostetusta taiteesta, vaan se on osakeyhtiön omaisuutta. Vähimmäispääoma osakeyhtiön perustamiseen on 2 500 euroa