Rakennetun omaisuuden tila – ROTI 2017

Penttilänranta, Joensuu as oy Taapelit, valokaiteet. Design: Pekka Paikkari.

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Taidetta onkin viime vuosina hyödynnetty useassa rakennushankkeessa. Taiteen tulisi kuitenkin vielä laajemmin ja monipuolisemmin olla osa ihmisten arkiympäristöä, asuinrakennuksia, katuja ja aukioita. Rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä ROTI on erinomainen keino tuoda taide osaksi rakennettua ympäristöä koskevaa keskustelua.

Ornamo on työskennellyt pitkäjänteisesti nostaakseen taiteen arvon osana rakennettua ympäristöä mukaan alan keskusteluun. Olemme olleet yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa vaikuttamassa vuoden 2017 ROTIn sisältöön, johon nousee ensimmäistä kertaa omaksi paneelikseen arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide rakennetussa ympäristössä.

Uudessa asiantuntijapaneelissa käsitellään laajasti arkkitehtuurin, suunnittelun ja taiteen vaikutuksia rakennetun ympäristön viihtyisyyteen, esteettömyyteen, käytettävyyteen, elinkaarikestävyyteen, joustavuuteen ja estetiikkaan sekä rakennetun ympäristön taloudelliseen arvoon. Kokonaisuudessa pyritään tarkastelemaan teemaa kattavasti teknisestä suunnittelusta ja arkkitehtuurista visuaaliseen taiteeseen ja palvelumuotoiluun saakka.

Ornamon tavoitteet

– Asuinympäristön laadun kehittäminen hyvän muotoilun ja taiteen avulla
– Taiteen tuominen ihmisten arkeen
– Taiteilijoiden työnkuvan laajeneminen ja yhteistyön ja työpaikkojen luominen alalle.

Mikä ROTI?

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. ROTI tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

Hanketta koordinoi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ja se toteutetaan vuonna 2017 kuudetta kertaa. Varsinaisen arviointityön tekee lähes 100 asiantuntijan joukko, joka arvioi kuudessa eri paneelissa rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä esittää valtiolle, kunnille ja toimialalle kehitysehdotuksia.

ROTI paneelit käsittelevät rakennuksia, liikenneverkostoja ja yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi tarkastellaan omina erillisinä kokonaisuuksina alan koulutusta, kehitystyötä ja innovaatioita sekä rakennetun ympäristön digitaalisia ratkaisuja.

ROTI 2017 -raportti julkistetaan tiistaina 14.3.2017 Säätytalolla Helsingissä.

Rakennetun ympäristön merkitys:

– 99 % ihmisten ajankäytöstä

– 74 % Suomen kansanvarallisuudesta

– 63 % investoinneista

– 46 % kasvihuonepäästöistä

– 41 % energian loppukäytöstä

– 20 % bruttokansantuotteesta

– 11 % työllisyydestä

Lähde: ROTI 2015

Lisää aiheesta: http://roti.fi/

 

Arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide -paneelissa

Arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide -paneelin puheenjohtajana toimii professori Markku Hedman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Panelisteina toimivat
Hille Kaukonen, Kaavakehitysjohtaja, Skanska Kodit
Erkki Aalto, Kehitysjohtaja, RAKLI
Antti Pirhonen, Kiinteistökehityspäällikkö, Bonava Suomi Oy
Marjukka Korhonen, Kuvanveistäjä, Yhteiskuntataiteilija, Riihimäen kaupunki
Päivi Meuronen, Sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit
Jorma Mukala, Arkkitehti, Hallituksen puheenjohtaja, Ympäristötaiteen säätiö
Tomi Hautakangas, RA/BA, tj Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy
Juhana Heikonen, Arkkitehti/Ark.hist. opettaja, Ark.Tsto J. Heikonen/Aalto-yliopisto
Outi Turpeinen, Kuvataiteilija, Taidekoordinaattori, Aalto-yliopisto
Päivi Hietanen, Työympäristöpäällikkö, Aalto-yliopisto
Petteri Nisunen, Nykytaiteen professori, Aalto-yliopisto

Muissa ROTIn paneeleissa

Pertti Kukkonen, Kuvanveistäjä
Anu-Anette Varho, Muotoilija, Sisustusarkkitehti, Etelä-Savon maakuntaliitto
Mari Siikonen, Muotoilujohtaja, WSP
Tuula Lehtinen, Kuvataiteilija, Toimitusjohtaja, Frei Zimmer
Mikko Rikala, Teollinen muotoilija, SITO Oy
Teemu Lehmusruusu ja Pasi Rauhala, Kuvataiteilijat

Prosentti taiteelle -hanke

Ornamo edistää taiteen prosenttiperiaatetta yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn, Suomen Taiteilijaseuran, Ympäristötaiteen säätiön ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Prosenttiperiaatteen edistämistyötä tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan periaatteellista päätöstä käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen.

Lisää aiheesta:
prosenttiperiaate.fi
ornamo.fi/prosenttiperiaate

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tiedote

Taiteen painoarvo rakentamisessa kasvaa

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Viime vuosina taiteen käyttö rakentamisessa on lisääntynyt…

Lue lisää
Artikkeli

Taide nivoutuu rakentamiseen yhä tiiviimmin

Kun arkikäyttöön tarkoitettuihin uudisrakennuksiin lisätään taide jo suunnitteluvaiheessa, kustannukset ja aikataulu pysyvät kurissa, loppukäyttäjät kiittävät ja lisäarvoa syntyy. Sisustusarkkitehti ja…

Lue lisää
Projekti

Prosenttitaiteen edistämishanke

Kiinnostus rakennetun ympäristön laadun kehittämiseen taiteen avulla on kovassa kasvussa. Prosenttiperiaate on yksi keino integroida taide arkipäivään, vaikkapa sairaalaan tai päiväkotiin.…

Lue lisää
Teema

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa. Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen…

Lue lisää