Prosenttitaiteen edistämishanke

Kuvataiteilija Ilkka Väättiin teos on mukana yhteisteoksessa Väliaika, joka rajaa työmaa-aluetta Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa. Kuva: Aino Huovio.
Kuvataiteilija Ilkka Väättiin teos on mukana yhteisteoksessa Väliaika, joka rajaa työmaa-aluetta Tampereen Vuoreksen kaupunginosassa. Kuva: Aino Huovio.

Kiinnostus rakennetun ympäristön laadun kehittämiseen taiteen avulla on kovassa kasvussa. Prosenttiperiaate on yksi keino integroida taide arkipäivään, vaikkapa sairaalaan tai päiväkotiin.

Mikä prosenttiperiaate?

Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että rakennushankkeen rakennuskustannuksista varataan tietty prosenttiosuus (0.5 – 2 %) taiteen hankkimiseen. Prosenttiperiaate koskee julkisia talonrakennus- ja infrahankkeita, sekä uudisrakennuskohteita että perusparannuskohteita. Taidetta voi käyttää niin julkinen kuin yksityinenkin rakentaja ja rakennuttaja.

Prosenttiperiaate soveltuu uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen sekä infrarakentamiseen.  Taiteelle on monta sopivaa paikkaa. Se tuottaa elämyksiä sisällä ja ulkotiloissa, pihoilla, puistoissa, toreilla ja teiden varsilla.

”Taide rakennushankkeessa” RT -kortti

Rakennustietokortti eli RT-kortti Taide rakennushankkeessa julkaistiin keväällä 2014. RT-kortti sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä sen kytkemisestä rakentamisprosesseihin. Sen tavoitteena on edistää ja helpottaa taidehankkeiden toteuttamista osana rakennushanketta. Taidehankkeen liittäminen rakentamisprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa luo parhaan lähtökohdan taiteen ja suunnittelun yhteensovittamiselle korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja, joita ovat viranomaiset, rakennuttajat, suunnittelijat, taiteilijat ja urakoitsijat sekä julkisista rakennushankkeista päättävät.

Prosentti taiteelle -hanke

Ornamo on yhteistyökumppanina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa prosenttiperiaatteen kehittämishankkeessa. Tavoitteena oli lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia julkisen sektorin taidehankinnoissa, taidehankintaprojektien johtamisessa ja konsultoimisessa sekä verkostoitumisessa taidehankkeiden tilaajien kanssa.

Ohjelman tavoitteena on saada aikaan kehittämistoimia ja toimintamalleja prosenttiperiaatteen juurruttamiseksi osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria (suunnittelu, maankäyttö, talonrakennus, infra- ja korjausrakentaminen) sekä osaksi kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Ohjelmalla tähdätään myös tiedon lisäämiseen ja koontiin sekä yhteistyön tiivistämiseen taiteen tekijöiden ja rakentamisen vastuutahojen kesken.

Vuoden 2014 alussa käynnistyneen Prosentti taiteelle -hankkeen suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuivat Ornamon lisäksi Suomen Taiteilijaseura ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.

Lisää aiheesta:

OKM:n julkaisu (2013) Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista

Prosenttitaide –sivusto

 

Aiheeseen liittyvä sisältö

Tiedote

Taiteen painoarvo rakentamisessa kasvaa

Asuinympäristön laatu on nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi kilpailussa asuinalueiden suosiosta ja yritysten sijainnista. Viime vuosina taiteen käyttö rakentamisessa on lisääntynyt…

Lue lisää
Artikkeli

Taide nivoutuu rakentamiseen yhä tiiviimmin

Kun arkikäyttöön tarkoitettuihin uudisrakennuksiin lisätään taide jo suunnitteluvaiheessa, kustannukset ja aikataulu pysyvät kurissa, loppukäyttäjät kiittävät ja lisäarvoa syntyy. Sisustusarkkitehti ja…

Lue lisää
Tapahtuma

Ornamon Teosmyynti 2016

Ornamon Teosmyynti on vuosittainen taideteollisen taiteen myyntitapahtuma, joka kerää ostajia ja alan toimijoita Helsingin Kaapelitehtaalle hankkimaan taidetta koteihin ja julkisiin…

Lue lisää
Artikkeli

Hyvinvointia taiteesta

Tietoisuus taiteen myönteisistä vaikutuksista hyvinvointiin on lisääntynyt, ja taiteen ja hyvinvoinnin yhteydestä ollaan yhä vakuuttuneempia. Taiteen ja kulttuurin on tutkittu muun…

Lue lisää