Ornamon kevätkokous 2019

Aika: torstai 25.4.2019 klo 18.00
Paikka: Ornamon toimisto, Annankatu 16 B 35–36, Helsinki.

Kokousmateriaali on nähtävillä viikkoa ennen kokousta.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen osallistujat

Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat.

4. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Toimintakertomus 2018

Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2018 toiminnasta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, mihin se antaa aihetta.

7. Tilinpäätös 2018

Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Ali/ylijäämän käyttäminen

Päätetään ali/ylijäämän käyttämisestä.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen