Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa

Kuvataiteilija Tuula Lehtisen suunnittelemat meluesteet sijaitsevat E-18-valtatiellä Pyhtään kirkonkylän kohdalla. Kaisla-aiheiset kuvat on painettu keraamisilla pigmenteillä lämpölasille. Kuva: Niklas Kullström
Kuvataiteilija Tuula Lehtisen suunnittelemat meluesteet sijaitsevat E-18-valtatiellä Pyhtään kirkonkylän kohdalla. Kaisla-aiheiset kuvat on painettu keraamisilla pigmenteillä lämpölasille. Kuva: Niklas Kullström

Visuaalisen taiteen käyttö rakennushankkeissa herättää taidehankkeiden tilaajissa myönteistä vastakaikua. Tiedot käyvät ilmi Prosentti taiteelle -hankkeen tilaamassa laadullisessa kyselyselvityksessä, johon vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaisia. Yli puolet (55 %) vastaajista näki, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella. 

Taidehankkeiden eteneminen edellyttää monialaista yhteistyötä, minkä takia kyselyssä selvitettiin keskeisten avainhenkilöiden kokemuksia rakennuttajien, suunnittelijoiden, kuntien tilaajien ja kulttuuritoimijoiden joukossa. Tutkija Laura Uimosen tekemä laadullinen kyselyselvitys vahvistaa myös tilaaja- ja rakennuttajapuolen kokevan taiteen vaikutukset myönteisinä.

Etenkin asuntorakentamisen yhteydessä kuvataiteella tavoitellaan muiden arvojen lisäksi yleensä myös suoraa taloudellista lisäarvoa, vaikka sitä on vaikea ennustaa.

Kyselyyn vastasi 109 eri rakennus- ja kulttuurialan ammattilaista. Vastaajista 74 % toimi julkisella sektorilla ja 26 % yksityisellä sektorilla. 60% vastanneista oli tilaajia; suurin osa toimii julkishallinnon sivistys- tai kulttuuritehtävissä. 25 % vastanneista oli suunnittelijoita. 15 % rakennuttajia.

  • Suurella osalla vastanneista oli kokemusta taidehankkeista. Taidehankkeisiin suhtauduttiin yleisesti positiivisesti: yrityksissä 89 % ja kunnissa 79 % vastaajista näki, että taidehankkeet ovat olleet positiivinen kokemus.
  • Kyselyssä neljäsosa tilaajista vastasi, että taideteos on tuonut rakennushankkeelle taloudellista hyötyä. Lähes 89 % vastaajista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että taide nostaa asuinalueiden ja/tai kiinteistöjen arvoa.
  • Lähes kaikki vastaajat, 96 % näkivät taiteen yhtenä laatukeinoista, joiden avulla alue tai rakennus voi erottautua ja olla uniikki. Taide toi hyötyjä rakennusten markkinointiin, sillä 67 % vastaajista käytti taideteoksia osana rakennustensa markkinointia ja ilmoitti median suhtautuneen taidehankkeisiin positiivisesti.
  • Kysely paljasti, ettei taiteen talousvaikutuksia rakentamisessa kuitenkaan tunneta vielä hyvin. Yli puolet vastanneista ei osannut sanoa, toiko taideteos rakennushankkeelle taloudellista hyötyä.
  • Yli 80 % vastaajista kertoi asiakaspalautteen taideteoksista olleen positiivista ja 60 % asiakkaista toivovan lisää taideteoksia. Vastaukset tukevat aikaisempien tutkimusten tuloksia taiteen kyvystä nostaa alueiden arvostusta.
  • Kyselyssä yli puolet yrityssektorin vastaajista kertoi, että taide on osa yrityksen strategiaa, yhteiskuntavastuuohjelmaa ja laatujärjestelmää.
  • Jopa 70 % kyselyn yrityksissä toimii vastuuhenkilö, jolla on taide tai muotoiluosaamista.
  • Taiteen tilaajat tarvitsevat lisää tietoa ja taitoa prosenttihankkeiden käynnistämiseen. 84 % olikin sitä mieltä, että tilaaja tarvitsee esimerkiksi taidekonsultin tai läänintaiteilijan apua taidehankkeen toteuttamiseksi.
  • Kyselyn mukaan 21 % taiteilijavalinnoista tehdään työryhmissä, 15 % taidemuseoissa ja 20 % valinnoista tekee arkkitehti tai sisustusarkkitehti.
  • Kuvataidehankkeen kustannukset muodostuvat mahdollisen taidekilpailun kuluista, taiteen asiantuntijan ja taiteilijan palkkiosta ja teoskohtaisista kuluista kuten esimerkiksi perustus-, asennus-, valaistus-, ja kuljetuskuluista. Kustannussäästöjä voidaan löytää materiaalivalinnoista, valaistus- ja asennuskustannuksista sekä kuljetuksista. Taidekonsultti tuntee rakennusalan sekä taidekentän. Asiantuntija varmistaa laadun, vahtii budjettia, aikatauluja ja pitää huolen sopimuksista.

Aiheeseen liittyvä sisältö

Artikkeli

Taide nivoutuu rakentamiseen yhä tiiviimmin

Kun arkikäyttöön tarkoitettuihin uudisrakennuksiin lisätään taide jo suunnitteluvaiheessa, kustannukset ja aikataulu pysyvät kurissa, loppukäyttäjät kiittävät ja lisäarvoa syntyy. Sisustusarkkitehti ja…

Lue lisää
Tiedote

Julkinen taide kiinnostaa kuntia

Julkisella taiteella haetaan nyt luovia ratkaisuja kuntien kehittämiseen. Voiko taide parantaa moottoritien turvallisuutta ja luoda parempaa suinympäristöä? Näin väittää Tien päällä…

Lue lisää
Artikkeli

Hyvinvointia taiteesta

Tietoisuus taiteen myönteisistä vaikutuksista hyvinvointiin on lisääntynyt, ja taiteen ja hyvinvoinnin yhteydestä ollaan yhä vakuuttuneempia. Taiteen ja kulttuurin on tutkittu muun…

Lue lisää