Industrikonstförbundet Ornamo är nu Ornamo Art and Design Finland

Ornamo uppdaterade sitt namn – organisationen representerar en mångsidig grupp av experter och företag i designbranschen, som befinner sig i en omvälvning.

Industrikonstförbundet Ornamo r.f. heter nu Ornamo Art and Design Finland på svenska och engelska.  Det nya namnet på finska är Ornamo ry. Tidigare var organisationens svenska namn Industrikonstförbundet Ornamo r.f och det engelska namnet The Finnish Association of Designers Ornamo.

Ornamo Art and Design Finlands årsmöte fattade beslutet om namnbytet i dag på torsdag. Beslutet grundar sig på en konsultativ omröstning som ordnades i november 2017 för Design Finland Ornamos medlemmar. Totalt 597 medlemmar deltog i omröstningen. Majoriteten av dem som svarat stödde namnförslaget Ornamo (Design Finland Ornamo).

Bakom förändringen ligger Ornamos vilja att klargöra sin identitet i en situation där designbranschen befinner sig i en omvälvning och design används på ett ökande antal nya områden.  Det här gör formgivarnas uppgifter mångsidigare och erbjuder oss möjligheten att utöka Ornamos medlemskår.

– Formgivning används för att lösa alldeles nya sorters utmaningar, och specialister från andra fält av design träder in i branschen. Organisationens profil har ändrats med tiden, och därför blev diskussionen om organisationens namn aktuell, berättar ordföranden för Ornamos styrelse Kristian Keinänen.

– Namnet är en viktig del av organisationens identitet. Det ska beskriva medlemskåren och branschen så väl som möjligt.

Ordet Ornamo har följt med organisationen i över 100 år

Organisationen har hetat Industrikonstförbundet Ornamo sedan 1966. Förbundet grundades år 1911 och fick namnet Piirto. År 1912 ändrades namnet till Koristetaiteilijain Liitto Ornamo. Ordet Ornamo kommer från språket esperanto och betyder dekoration.

Ornamo är en nationell expertorganisation som utvecklar designeryrket och påverkar formgivningens status i samhället. Ornamo erbjuder sina medlemmar rådgivningstjänster, utbildning, evenemang, nätverksbygge och kommunikation.

Ornamos medlemmar arbetar inom design, som är ett mycket mångskiftande fält där de traditionella yrkena utvecklas samtidigt som uppgiftsområdena blir allt fler.

Designers som utformar olika gränssnitt, serviceupplevelser, smarta utrustningar, virtuella miljöer och stadsmiljöer deltar i att skapa ett digitaliserat samhälle.  Inredningsarkitekter, industriella och konstindustriella formgivare, textil, printtryck- och kläddesigners, konsthantverkare och konstnärer representerar de mer traditionella yrkena i medlemskåren. Därtill finns det bl.a. tjänstedesigners i olika roller, experter inom strategisk formgivning, designchefer och företagare bland medlemmarna.

Ornamos medlemsantal har vuxit stadigt under de senaste åren. I april 2018 hade organisationen 2 528 medlemmar. Under det gångna året 2017 växte medlemsantalet med 122 medlemmar.

Som medlemmar i organisationen antas personer som arbetar i designbranschen och högskoleutbildade personer och studerande som utnyttjar formgivningsmetoder.

Ända sen 2013 har Ornamo följt med designbranschens utveckling med årliga konjunkturöversikter och arbetsmarknadsundersökningar. Regelbunden uppföljning av branschen är en viktig del av Ornamos verksamhet för att utveckla den kreativa sektorn. Av företagsenkäter framgår att det finns fler tillväxtföretag i designbranschen än i fältet för små och medelstora företag i vårt land i genomsnitt. Optimismen hos företag i designbranschen syns i konjunkturförväntningarna. Rentav varannan av de företagare som svarade på våra enkäter år 2017 väntar sig att de allmänna efterfråge- och konjunkturutsikterna blir bättre inom de tre närmaste åren.

Läs mer om grunderna för Ornamos namnbyte och den konsultativa omröstningen: https://www.ornamo.fi/artikkeli/omrostning-om-ornamos-namn/