Ehdokkaat Ornamon hallitukseen kaudelle 2020–2021 esittäytyvät

Esittelyssä Ornamon hallitusehdokkaat kaudelle 2020–2021. Tutustu ehdokkaisiin ja tule Ornamon syyskokoukseen äänestämään!

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan syyskokouksessa 7.11. kello 16–19 Design Forum Finlandissa. Erovuorossa ovat Mikko Kutvonen, Mari Siikonen ja Päivi Tahkokallio.

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Tero Annanolli

Tavoitteena siltojen rakentaminen taiteen ja luovan talouden välille sekä Ornamon jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittäminen.

”Olen kuvataiteilija, taiteilijakehittäjä, taidepedagogi, yrittäjä ja hallitusammattilainen. Työskentelytapani on pitkäjänteinen, sinnikäs, diplomaattinen, keskusteleva, rauhallinen sekä uusista asioista ja haasteista helposti innostuva. Olen parin viimeisen vuoden aikana luotsannut Taiteilijat O -yhdistystä puheenjohtajana ja vaikuttanut Arkadia-seuran johtokunnassa. Ammennan omasta taiteilijuudestani inspiraatiota kehittämistyölle, jota teen yritysten ja yhdistysten kanssa. Ornamon hallitustyössä näen itseni sillanrakentajana oman ammattialueeni taiteen ja luovan talouden kehittämisen välillä. Haluan myös omalta osaltani edistää Ornamon jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja kehittää sitä entistä paremmaksi. Yhdessä tekeminen tuo muita alan toimijoita entistä lähemmäs toisiaan ja tuo esille, miten osaamista voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja -alaisemmin. Koko ala hyötyy tiiviimmästä yhteistyöstä.”page1image435304480

Hannaliisa Johnson

Ammatillinen tasa-arvo, innovointiosaamisen laajempi hyödynnettävyys yhteiskunnassa ja lainsäädäntö. 

24 vuotta muotoilualalla sen sisä- ja ulkopuolisissa tehtävissä alkaen harjoittelusta Design Forum Finland’issa v.1995. Rakennemuutoksen itseohjaamana, olen kehittänyt käytännöt hyödyntää kansainvälistä osaamistani markkinadisruption keskellä. Keskeisiä toimikenttiäni ovat tähän asti olleet rakennettu ympäristö, suomalaisten terveysteknologioiden kansainvälistäminen verkostoliiketoimintana sekä tutkimus ja koulutus. Haluan vaikuttaa ammatilliseen tasa-arvoon, innovointiosaamisemme laajempaan hyödynnettävyyteen yhteiskunnassa, kuten valtionyhtiöissä, sekä lainsäädäntöön. Emme saa jäädä strategisen päätöksenteon ulkopuolelle silloinkaan, kun Suomi päättää kansallisista investoinneista.

Lisätietoja työkokemuksestani: https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/hannaliisa.johnson

Mikko Latva-Käyrä

Strategiatyö kiinnostaa erityisesti palvelumuotoilijaa.

”Olen diplomi-insinööri ja strateginen palvelumuotoilija Reaktorilla. Minulla on vahva tausta järjestötoiminnassa: olen toiminut mm. TOKYOn (Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat ry) varapuheenjohtajana, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsenenä ja Tekniikan Akateemisten valtuuston jäsenenä. Minua kiinnostaa erityisesti Ornamon strategiatyö: olen aikaisemmin vastannut 15 000 -jäsenisen yhteisön strategiaprosessista ja opiskellut Aallossa strategista johtamista. Edustan muotoilun uutta aaltoa, mutta arvostan ja pyrin vaalimaan suomalaisen taideteollisen muotoilun traditioita.”

Anna Muukkonen

Tavoitteena kestävän kehityksen edistäminen muotoilualalla, alan koulutuksen kehittäminen ja sukupolvien välisen dialogin lisääminen.

”Olen kestävään kehitykseen erikoistunut muotoilija (MA, Aalto-yliopisto; BA Metropolia AMK). Työkokemusta minulla on useita vuosia niin Inhouse-suunnittelijana perinteisestä tuotemuotoilusta cleantech-ratkaisuihin, konsultointiin kuin palvelumuotoiluun painottuvaan yrittäjyyteen. Näen muotoiluosaamisen merkittävässä roolissa tulevaisuuden viheliäiden ongelmien ratkaisemisessa. Vahvuuksiani ovat laaja-alainen muotoiluosaaminen, tulevaisuusorientoituneisuus sekä kiinnostukseni muotoilukoulutuksen kehittämiseen. Koen muotoilijasukupolvien välisen dialogisuuden lisäämisen äärimmäisen tärkeänä. Toivon Ornamolta entistä näkyvämpää ja aktiivisempaa osallisuutta kestävän kehityksen edistämisessä alalla.”

Annukka Svanda

Tavoitteena vahvistaa Ornamon palvelutarjontaa opiskelijoille ja edistää palvelumuotoilun tunnettuutta.

”Olen juuri valmistunut Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta taiteen maisteriksi. Erityisalani on palvelumuotoilu. Olen ollut Ornamon opiskelijajäsenenä vuodesta 2013 ja käyttänyt tänä aikana Ornamon palveluita monipuolisesti. Tällä hetkellä työskentelen Aalto-yliopistolla opettajana ja opetuksen suunnittelussa.

Mitä minä voin antaa Ornamolle? Opiskelijaelämää läheltä tuntevana voin auttaa Ornamoa vahvistamaan palvelutarjontaansa opiskelijoille ja ymmärtämään alalle tulevien haasteita. Lisäksi nykyisessä työssäni opettajana voin auttaa tuomaan Ornamolle alan viimeisimpien uusien tuulien tietoa opetuksen kannalta ja vahvistamaan sen kehittämistä. Palvelumuotoilijana tunnen immateriaalisen suunnittelun ja siihen liittyvien sopimusten haasteita ja pystyn auttamaan siinä apua tarvitsevien jäsenien palveluiden kehittämisessä. Englanninkielisten palveluiden kehittäminen on myös minun vahvuuteni.”

Severi Uusitalo

Haluan edistää muotoilualojen hyödyntämistä yhteiskunnan eri sektoreilla sekä muotoilukoulutuksen kehitystä.

”Toimin teollisen muotoilun professorina ja CoID-maisteriohjelman johtajana Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella. Ennen koulutustehtäviin paluuta vuonna 2015 tein töitä teollisuudessa tuotekehityksessä teollisena muotoilijana niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä toimin kahdeksan vuotta Nokian tutkimuskeskuksessa käyttäjäkokemustutkimuksen ja vuorovaikutussuunnittelun alueella.

Näen muotoilun omakohtaisesti suunnittelutoimintana enkä innostu sen mystifioinnista, mutta olen kokenut voiman, joka ideoiden esittämisellä sanoja konkreettisemmin on.

Näkemykseni mukaan Ornamon ja ornamolaisten rooli yhteiskunnallisena keskustelijana voi kasvaa edelleen. Meitä tarvitaan sekä käytännöllisten asioiden ratkojina että arvomaailmasta keskustelijoina. Yhteiskunnalliset haasteet jopa vaativat muotoilun hyödyntämistä niiden kohtaamisessa, setvimisessä, uudelleenmäärittelyssä ja ratkaisussa, kuten palvelusuunnittelun nousu on osoittanut. Viheliäitä ongelmia ei kyetä ratkomaan vain optimoimalla.”