Ehdolla Ornamon hallitukseen

Hallitusehdokkaat banneri

Tutustu ehdokkaisiin ja käytä äänesi digitaalisissa vaalissa!

Uudet hallituksen jäsenet valitaan erovuoroisten tilalle Ornamon syyskokouksessa 23.11.2022. Kokous järjestetään verkossa Zoom-alustalla.

Erovuorossa ovat Miia Liesegang, Niko Räty, Eva Spoof, Outi Turpeinen ja Ilona Törmikoski. Ornamon hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 6, 8 tai 10 varsinaisesta jäsenestä, joista valitaan 1–3 varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenen kausi on kaksivuotinen.

Ehdolla hallitukseen

Hanna-Kaarina Heikkiöä
Kuva: Sara Urbanski

Hanna-Kaarina Heikkilä
Luova johtaja, muotoilija, Designer in Residence

”Olen luovan alan moniottelija ja yrittäjä. Olen valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muotoilun laitokselta. Aiempi koulutukseni on arkkitehtuurista Tampereen teknillisestä yliopistosta. Yli kymmenvuotisen työurani aikana olen työskennellyt niin arkkitehtuurin kuin muotoilun tehtävien parissa sekä ulkomailla että kotimaassa. Tällä hetkellä olen Studio Finnan luova johtaja, sekä työskentelen Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella Designer in Residence –tehtävässä muotoilukoulutuksen parissa.

Olen teollisuuden parissa hyvin marinoitunut visionääri, jonka ambitiona on edistää muotoilun hyödyntämistä laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla huomioiden muotoilijoiden asianmukaiset ja reilut korvauskäytännöt. Ornamossa haluan olla mukana edistämässä muotoiluyrittäjien sekä nuoremman sukupolven muotoilijoiden moniäänistä joukkoa.”

Reetta Hiltunen

Reetta Hiltunen
Kuvataiteilija, tekstiilisuunnittelija, Taiteilijat O

”Olen Helsingissä toimiva kuvataiteilija, taidegraafikko (TaM) ja kuosisuunnittelija. Takanani yli 20-vuotta taiteen ammatillista työtä on valjastanut monipuolisia taitoja ja kokemusta alalta. Toimintani ytimessä taide kohtaa yleisönsä laajemmin muotoiluun yhdistettynä, pintakuvio suunnittelussa. 

Hallitustyön kautta haluaisin olla kehittämässä muotoilun ja taiteen dialogin potentiaa tiiviissä yhteistyössä järjestöön ja alan toimijoihin. Toimin Taiteilijat O:n puheenjohtajana. Taideteollisen alan kuvataiteilijoiden keskiössä on materiaalilähtöisyys, monialaisuus ja taiteen integroituminen muotoiluun, unohtamatta perinteisten kädentaitojen ylläpidon vaalimista. Tärkeää on luovan monialaisuuden edistys sekä valveutuneisuus, kuten vastuullisuus.”

Miia Liesegang

Miia Liesegang
Toimitusjohtaja, muotoilija, suunnittelija, yrittäjä

”Olen muotoiluyrittäjä Miia Liesegang ja toimin perustajajäsenenä kahdessa muotoiluvetoisessa yrityksessä. Taustaltani olen muotoilija, nyt myös kuvataiteilija-opiskelija. Haluan olla mukana kehittämässä Ornamoa uuden strategian mukaisesti  entistä avoimemmaksi, hyödyllisemmäksi ja houkuttelevammaksi.

Tavoitteeni on tulla valituksi vielä toiselle kaudelle. Koen, että minulla olisi vielä hallituksessa annettavaa erityisesti yrittäjänäkökulmaa korostaen. Pidän myös tärkeänä muotoilualan tekijöiden bisnesosaamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämistä.

Ornamon tehtävä on tulevaisuudessakin tukea ja kehittää alati laajenevan luovan alan ammattilaisjoukon mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja parantaa maailmaa muotoilun ja taiteen keinoin.”

Heidi Paavilainen
Taiteen tohtori, yliopistonlehtori, muotoilija

”Olen Heidi Paavilainen, Aalto-yliopiston Muotoilun ja muodin koulutusohjelman johtaja ja muotoilun yleisten opintojen lehtori. Koulutukseltani olen taiteen maisteri (tekstiilitaide) ja taiteen tohtori (teollinen muotoilu).

Muotoiluala kehittyy oikeaan suuntaan. Palveluiden, strategioiden ja toiminnan muotoilu on asettunut luontevaksi osaksi suunnittelutyötä. Myös pitkään jatkunut materiaalivetoisen muotoilun alasajo on päättynyt ja jopa nousemassa keskeiseen asemaan kestävän kehityksen tarpeiden myötä.

Haluan olla mukana edistämässä tätä kehitystä. Erityisesti haluan edistää kiertotaloudessa muotoilun ja suunnittelun osaamista sekä vahvistaa suomalaista muotoilukoulutusta ja tukea alalla opettavien työskentelyä. Mukanani tuon monialaista koulutuksen ja tutkimuksen osaamista sekä hallinto- ja kokoustyöskentelykestävyyttä.”

Lars Räihä

Lars Räihä
Sisustusarkkitehti SIO, muotoilija

”Muotoilupalveluiden käyttö laajenee ja yleistyy. Ornamon rooli kasvaa sen myötä, kun muotoilukenttä monipuolistuu. Koen, että muotoilijoiden pitää entistä enemmän tehdä yhteistyötä ja yhdessä luoda uusia toimintatapoja ja löytää uusia näkökulmia osaamisensa tarjoamiseen kasvavalle asiakasjoukolle. Sisustusarkkitehtinä olen päässyt tekemään mitä monipuolisimpia suunnittelutehtäviä, palvelumuotoilusta arkkitehtuuriin ja tuotemuotoilusta graafiseen suunniteluun. Näen kuitenkin, että yhteistyöllä kaikkien oman alansa erikoistuneilla muotoilijoilla olisi moni asia hoitunut paremmin. Haluan mukaan Ornamon hallitukseen voidakseni tarjota näkemystäni, osaamistani ja kokemustani.

Olen 45-vuotias kolmen lapsen isä, sisustusarkkitehti Espoosta. 22 vuoden aikana olen suunnitellut sekä julkisia tiloja, että huoneistomuutoksia, kalusteita ja detaljeja. Työskentelen kotitoimistosta käsin puolisoni ja kollegani kanssa. Hallitustyö on minulle luontevaa, toimin SIOn puheenjohtajana vuosina 2021 ja 2022. Teen myös opetustyötä alan jatkokoulutuksen parissa. Keskustelut luonnistuvat pohjoismaisten kielten lisäksi englanniksi ja ranskaksi.”

Anna-Reetta Väänänen

Anna-Reetta Väänänen
Toimitusjohtaja, muotoilija

”Olen korumuotoilun ammattilainen sekä yrittäjä Sonkajärveltä. Koen tärkeäksi edistää kaunista, käytännönläheistä ja käytettävää muotoilua. Panostan työssäni vahvasti koko muotoiluketjun eettisyyteen ja yritystoiminnan avoimuuteen. Oman koruihin sekä jalometallituotteisiin keskittyneen muotoilutyön lisäksi kokemusta löytyy aina lypsylehmistä metsätalouteen. Kuulun Sonkajärven yrittäjät ry:n hallitukseen ja olen aiemmin toiminut Ylä-Savon Veturi ry:n puheenjohtajana. Olen mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulun alumnitoiminnassa. Haen mukaan Ornamon hallitukseen, koska haluaisin edistää näitä mainittuja itselle tärkeitä asioita myös valtakunnallisella tasolla ja tehdä suomalaista muotoilua tunnetuksi ympäri maailmaa ja monipuolistaa ymmärrystä muotoilusta.”

Ilona Törmikoski

Ilona Törmikoski
Muotoilujohtaja, sisustusarkkitehti

”Olen Ilona Törmikoski, koulutukseltani sisustusarkkitehti ja teollinen muotoilija M.A. (valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta 1996) ja suomalaisen muotoilukentän moniottelija. Olen seurannut muotoilun kehitystä paalupaikalta moninaisissa alan luottotehtävissä lähes 30 vuotta. Olen ollut Ornamon jäsen jo 25 vuotta. Monet tuntevatkin minut jo ennestään, kun vaikutin ensin projekteissa SIOssa, sitten TKO:ssa puheenjohtajanakin, Ornamon hallitusjäsenenä ja yhteisedustajana Grafian kanssa kansainvälisessä Euroopan muotoilutoimistojen liitto Bedan hallituksessa.

Olen valittu uudestaan Kuntavaalien jälkeen luottamustehtävään Helsingin kaupunkiympäristön rakennukset ja yleiset alueet jaostoon ja kiinnostunut rakennetusta ympäristöstä, poliittisesta vaikuttamisesta, työelämään sekä tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Ornamossa on suomalaisen muotoilun ja suunnittelun arvostetuimmat tekijät. Haluan olla mukana edistämässä muotoilijoiden töiden arvostuksen ja tunnettuuden kasvattamista, luomassa muotoilun uutta roolia kansallisesti kuin kansainvälisesti.”

Ornamon Vaalitentti banneri

Ornamon vaalitentti

Tapaa hallitusvaaliehdokkaat Ornamon digitaalisessa vaalitentissä. Ehdolla hallitukseen ovat Hanna-Kaarina Heikkilä, Reetta Hiltunen, Miia Liesegang, Heidi Paavilainen, Lars Räihä, Ilona Törmikoski ja Anna-Reetta Väänänen. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan…
Syyskokous banneri

Ornamon syyskokous

Syyskokouksessa valitaan Ornamon hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus luo yhdessä suuntaviivoja Ornamon ja muotoilun tulevaisuudelle. Käytä ääntäsi ja vaikuta! Ornamon syyskokous järjestetään keskiviikkona 23.11.2022…