Lakimies vastaa: valitse oikea IPR-strategia

Sininen sohva valkoisen tiiliseinän edustalla.
Kuva: Rawpixel / Unsplash

Minna ja Sakari ovat perustaneet pienen osakeyhtiön, joka tarjoaa sisustusarkkitehtuuri- ja kalustesuunnittelupalveluita. Yhtiöllä on erilaiset toiminnan perusasiat jo katsottu kuntoon sopimuksia ja liiketoimintasuunnitelmaa myöten, mutta yrityksen IPR-suojatarpeista ei ole vielä laajempaa käsitystä. Minna ja Sakari ovat kuulleet puhuttavan jostakin ”IPR-strategiasta”. Miten selvitystyö käynnistyi ja mikä oli lopputulos?

Miksi IPR-strategiaan kannattaa panostaa?

Muotoiluyrityksen suojaaminen aineettomien oikeuksien (IPR) avulla on usein viisas investointi, sillä aineeton omaisuus, kuten yrityksen tuotteet, keksinnöt, mallit, kuvat, ideat ja palvelukonseptit saattavat olla alttiita luvattomalle hyödyntämiselle. Myös yhteistyökumppanit, kuten valmistajayritykset ja rahoittajat voivat olla erittäin tarkkoja siitä, onko yrityksen IPR-suoja-asiat mietitty kuntoon. Suojan laajuus kannattaa kuitenkin miettiä kustannustehokkaasti: rekisteröitävät aineettomat oikeudet, kuten mallioikeudet ja tavaramerkit, maksavat sitä enemmän, mitä laaja alaisempaa suojaa haetaan. Joissakin tapauksissa myös salassapito saattaa olla IPR-suojaa parempi suojakeino. Juuri tätä kaikkea IPR-strategiointi on: yrityksen aineettoman omaisuuden suojatarpeiden kartoittamista ja räätälöintiä kyseisen yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Miten Minnan ja Sakarin IPR-strategian laatiminen käynnistyi?

Minna ja Sakari ovat aiemmin saaneet yksittäisiä mallejansa suojattua tehden kaikki tähän liittyvät selvitykset ja rekisteröinnit itse. Nyt he tunnistivat tarpeensa suojata muotoiluyritystoimintaansa  kokonaisvaltaisemmin. Tätä varten he hakivat ja saivat Business Finlandilta 5 000 euron innovaatioseteli-rahoituksen, jolla he voivat kustantaa muun muassa suojatarpeiden kartoitustoimia. He palkkasivat IPR-asioihin perehtyneen asianajajan avustamaan yrityksen IPR-strategian laatimisessa ja suojan toteuttamisessa pakettihintaan.

Miten asiassa edettiin?

Yrityksellä havaittiin olevan muun muassa seuraavaa aineetonta omaisuutta, jonka suojaa tulisi miettiä: lukuisia malleja, yrityksen brändin kokonaisuus mukaan lukien erään kalustemalliston ja
sisustuskonseptin nimet, paljon itsetehtyä av-markkinointimateriaalia, sekä monta kehityskelpoista suunnitteluun liittyvää ideaa. Suoja toteutettiin pääpiirteissään seuraavasti: useammalle mallille haettiin mallisuojaa tietylle alueelle, eräille tuotteille haettiin tavaramerkkiä ja av-aineiston osalta tässä tapauksessa päätettiin nojautua pitkälti tekijänoikeussuojaan. Luvattomalle hyödyntämiselle alttiiden ideoiden kehittelyn varalle päätettiin laatia hyvä salassapitosopimus. Eräs tilaajayhtiö saatiin myös kustantamaan tietyt IPR-rekisteröintiin liittyvät kulut, vaikka suoja oli haettu suunnittelijoiden nimiin; neuvotteluissa osattiin tehdä selväksi, että suoja jäljittelyä vastaan hyödyttää samalla myös tilaajaa.

Mikä oli IPR-strategian luonnin lopputulos?

Vuotta myöhemmin Minna ja Sakari olivat rahoitusneuvottelussa rahoitusyhtiön kanssa, joka kiitteli Minnan ja Sakarin jämptisti hoidettua IPR-suojausta. Uuden rahoituksen myötä he pääsevät nyt keskittymään entistä paremmin yritystoiminnan laajentumiseen. Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat.