Teollinen muotoilija Linda Ukkonen vieraili Helsingin kuvataidelukiossa

Kuva: Tuttu Sillanpää

Helsingin kuvataidelukion eli Torkkelin oppilaat voivat suuntautua valinnaisissa opinnoissaan arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Ornamon ja Designmuseon luotsaama Designakatemia lähetti teollinen muotoilija Linda Ukkosen vierailemaan lukioon. Hän toimi kuvataiteen apulaisrehtori Tuttu Sillanpään työparina esinemuotoiluun ja luovan alan yrittäjyyteen perehdyttävällä kurssilla. Ukkosen suunnitteleman kahdentoista tunnin kokonaisuudessa opiskelijat tutustuivat teollisen muotoilijan ammattiin ja suunnittelivat helppokäyttöisiä kalusteita.

Teollinen muotoilija Linda Ukkonen herätti kuvataidelukion oppilaat pohtimaan mikä oikeastaan on taiteen ja muotoilun ero? Ja mikä niitä yhdistää? Suunnittelutehtävän kautta tutustuttiin muotoiluprosessiin, joka Designakatemiassa perustuu ammattilaisten käyttämiin menetelmiin. Kurssilla syvennyttiin myös yrityksen perustamiseen, oman työnäytekansion tekemiseen, ja saatiin Ukkosen tuoreet vinkit ja linkit vapaasti käytettäviin sekä koulun tarjoamiin 3D- työkaluihin.

”Kuvataidelukiolaiset tulevat kouluun eri puolelta Suomea ja osa asuukin jo omillaan. Suunnittelutehtävässä oli luontevaa alkaa tutkia ja ideoida nykyajan nomadin eli liikkuvan työläisen elämäntapaan soveltuvia kalusteita. Liikkuvuuden ja liikuteltavuuden pohtiminen sopi muutenkin hyvin nuorille, jotka hakevat paikkaansa maailmassa. Oli innostavaa vaihtaa ajatuksia ja kuulla nuorten avoimia ja kriittisiäkin mielipiteitä esineympäristöstämme. Eniten keskustelua herättivät brändit – miten ne ohjaavat elämäämme ja toisaalta, miten yritysten on sopeuduttava kuluttajien mielipiteisiin”, Ukkonen kertoo.

Tuotteita suunnitellaan funktionaalisista ja kaupallisista lähtökohdista, vanhaa parannellen ja uutta luoden.

Linda Ukkonen johdatteli nuoria teollisen muotoilun ytimeen käytettävyyden näkökulmasta. Tunneilla puhuttiin valmistustekniikoista- ja tavoista, materiaaleista ja kierrätettävyydestä sekä erilaista tutkimusmenetelmistä, joita muotoilijat käyttävät suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Muotoilu eroaakin taiteesta eniten siinä, että tuotteita suunnitellaan funktionaalisista ja kaupallisista lähtökohdista, vanhaa parannellen ja uutta luoden. Taide taas on lähtökohtaisesti itseisarvoisempaa ja toimii suoremmin itseilmaisun välineenä. Muotoilussa taiteellisuus näkyy tuotteiden ulkomuodossa estetiikkana, tai uudenlaisina luovina ratkaisuina.

”Muotoilu on hyvin pitkälti ajattelutyötä, vaikka lopputulos olisi konkreettinen tuote. Tavoitteenani oli saada nuoret itse pohtimaan kysymyksiä, jotka tuotteen suunnittelussa tulevat vastaan. Kehittämistyössä on tärkeää, miten antaa kritiikkiä ja miten vastaanottaa sitä. Metodina tämä toimi mielestäni hyvin: se pisti oppilaita ajattelemaan ja teki opetushetkestä vastavuoroisempaa, melkein keskustelunomaista. Oppilaat vaikuttivat innostuneilta pohdiskelijatyypeiltä. Esiin nousi paljon hyviä näkökulmia, jotka eivät tulisi itselläni mieleen. Ja uudenlaisia toteutuskelpoisia tuoteideoita, kuten hauska nojatuoli, jossa oli sisäänrakennettu rahi lemmikkieläimelle.”

Designakatemia on Ornamon ja Designmuseon hanke, jossa muotoilualan ammattilaiset vierailevat helsinkiläisissä kouluissa. Toimintaa tukee Helsingin kulttuurikeskus. Linda Ukkonen toimii teollisen muotoilun yrittäjänä Helsingissä.

https://www.finnishdesigners.fi/portfolio/linda.ukkonen

Muotoilijahaku syksyn 2021 muotoilukursseille on nyt käynnissä! Kurssit toteutetaan helsinkiläisissä peruskouluissa ja lukioissa, ja haku on suunnattu Ornamon jäsenille. Hakuaika on 6. – 21.5. Lue lisää

Teksti: Petra Ilonen