Tutustu Ornamon vuoteen 2018

Ornamon toimintakertomus 2018
Ornamon toimintakertomus 2018

Henkilökohtaista neuvontaa, monipuolista koulutustarjontaa eri puolilla Suomea, opiskelijatoiminnan ja aluetoiminnan tukemista sekä vaikuttavaa kilpailukonsultointia, hankkeita, juhlahumua unohtamatta. Tutustu Ornamon vuoteen 2018 toimintakertomuksessamme täällä.

Annoimme henkilökohtaista neuvontaa

Ornamon yksi suosituin jäsenetu on henkilökohtainen jäsenneuvonta. Ornamon asiantuntijat neuvoivat jäseniä aineettomissa oikeuksissa, suunnittelu- ja lisenssisopimuksissa, palkkaneuvonnassa, onnistuneen apurahahakemuksen teossa, julkisen taiteen käytännöissä ja taideteosten hinnoittelussa sekä kansainvälisten tilausteosten sopimusneuvonnassa. Ornamon lakimies antoi neuvontaa 285 jäsenellemme vuonna 2018.

Sponsoroimme opiskelijoiden projekteja 5 000 eurolla 

Kokosimme opiskelijajärjestöt yhteen ja järjestimme säännöllisiä tapaamisia opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämiseksi. Kartoitimme myös korkeakouluharjoittelun käytäntöjä muotoilun
alalla kyselyn avulla. Keskeisenä tuloksena kävi ilmi, että opiskelijat haluavat palkallisia harjoittelupaikkoja ja lisää ohjausta korkeakouluilta.

Syksyllä 2018 teimme opiskelijajärjestöille suunnatun sponsorointikampanjan, jolla annoimme tukea opiskelijoiden työelämätaitoja ja laadullista työllistymistä kehittäviin projekteihin. Myönsimme tukea Kuopion muotoilun opiskelijat Mutka ry:lle, Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijajärjestö Mio ry:lle sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry:lle, sisustusarkkitehtuurin opiskelijat SISTAlle ja muotoilun laitoksen ainejärjestölle Nuoret Designerit ry:lle.

Saimme uuden nimen ja puheenjohtajan 

Ornamon jäsenet tekivät historiallisen päätöksen järjestön nimen lyhentämisestä vuosikokouksessa 12.4.2018. Aikaisemmin järjestön nimenä ollut Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry lyhennettiin Ornamo ry:ksi. Englanniksi ja ruotsiksi järjestön nimi on Ornamo Art and Design Finland. Aiemmin
järjestön nimi ruotsiksi oli Industrikonstförbundet Ornamo rf ja englanniksi The Finnish Association of Designers Ornamo. Muutokseen vaikutti halu selkeyttää järjestön identiteettiä tilanteessa, jossa muotoilun ala elää murroskautta ja muotoilun käyttö laajenee uusille sovellusalueille.

Saimme myös uuden puheenjohtajan, kun muotoilija Hanna-Kaisa Alanen äänestettiin luottamustehtävään 8.11.2018.

Edunvalvonnan vuosi 2018 

Luovan talouden ja suunnittelun edistämisen, muotoilualan rahoituksen kehittäminen sekä freelancereiden ja taiteilijoiden aseman ja työllisyyden edistäminen olivat vuonna 2018 Ornamossa tärkeitä vaikuttamisen teemoja. Pyrimme kulttuuri- ja muotoilualan vaikuttavuuden ja rahoituksen kasvattamiseen monin eri keinoin. Vaikutimme vuoden alussa perustetun Business Finlandin toimintaan, otimme kantaa näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamisen puolesta ja edistimme myös ammattimaisen palvelumuotoilun käyttöä rakennusalalla.

Olimme vaikuttamassa Helsinkiin kaavaillun korkeatasoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon taustaselvitykseen, ja annoimme hankkeelle tuen sekä asiantuntemuksemme muotoilukasvatuksen saralla. Tuimme myös 24 muotoiluyrityksen luomaa #loveoriginal-kampanjaa, joka teki näkyväksi alkuperäisten tuotteiden kopiointiin liittyviä ongelmia ja suojaamiseen liittyviä kysymyksiä.