Edunvalvonta

Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja uusi työ ovat kiihtyviä ilmiöitä, jotka muuttavat yhä nopeammin yhteiskuntaa. Luovuuden ja ihmislähtöisyyden tulisi olla muutoksessa ratkaisijan roolissa. Muotoiluala tukee Suomen ja yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Ornamon hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2019-2023 rakentuvat kolmen teeman varaan: luovan talouden edistäminen, laadullisen työllistymisen tukeminen sekä paremman arjen ja rakennetun ympäristön rakentaminen.

1. Tehdään Suomesta johtava luovan talouden maa:

  • Nostetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan TKI-tuki neljään prosenttiin BKT:sta.
  • Luodaan Suomelle IPR-strategia, joka ohjaa aineettoman omaisuuden oikeuksien hyödyntämistä.
  • Luodaan omat rahoitusmallit ja yrityspalvelut tukemaan luovan alan pienten yritysten kasvua.
  • Laaditaan visuaalisen taiteen strategia.

2. Tuetaan laadullista työllistymistä:

  • Selkeytetään eri koulutusasteiden välistä työnjakoa toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen osalta.
  • Sosiaaliturvaa ja verotusta kehitetään tasa-arvoisemmaksi kaikille, myös itsensätyöllistäjille ja freelancereille.
  • Vakinaistetaan näyttelypalkkiokokeilu takaamaan visuaalisen alan taiteilijoille korvaus museonäyttelyistä.

3. Tehdään suomalaisille parempi arki ja rakennettu ympäristö.

  • Luodaan ohjelma innovatiivisille julkisille hankinnoille.
  • Valtio ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön rakentamisessa ja kaupunkikehittämisessä.
  • Perustetaan uusi muotoilun ja arkkitehtuurin museo.

Ornamon hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

 

 

Teema

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa. Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen…

Lue lisää
Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palveluyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Teema

Julkisten hankintojen kehittäminen

Muotoilija osaa katsoa maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan…

Lue lisää
Teema

Vaikuttava muotoilujohtajuus

Muotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit haasteet kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat sekä yksityisen että julkisen sektorin miettimään toimintansa…

Lue lisää
Teema

Muotoilualan koulutus

Muotoilualan oppilaitokset määrittävät minkälaisissa ammateissa muotoilijat työskentelevät. Muotoilijat ovat erikoiskoulutettuja suunnittelualan ammattilaisia, jotka suunnittelevat korkeatasoisia tuote-, palvelu-, kaluste- ja tilaratkaisuja…

Lue lisää