Edunvalvonta

Muotoiluala tukee Suomen ja yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Alan valtakunnallisena järjestönä Ornamo kehittää muotoilijan ammattia, tuottaa tietoa alalta ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa.

Tuemme jäseniämme sisustusarkkitehtuurin, teollisen-, ja taideteollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, immateriaalisen suunnittelun, taidekäsityön ja taiteen ammateissa. Toimimme jäsentemme edunvalvojana sekä edistämme muotoilualan näkymista ja vaikuttavuutta seitsemän edunvalvonnan teemamme mukaisesti.

Tärkeitä asiakirjoja: 

Ornamon toimintakertomus 2017

Ornamon toimintakertomus 2016

Yhdessä toimien muotoiluosaamisesta menestystekijä Suomelle – Ornamon tavoitteet hallitusohjelmakaudella 2015 – 2019

Teema

Kulttuurin ja taiteen edistäminen

Taide on osa hyvinvointia ja kansainvälisesti kiinnostavaa Suomi-kuvaa. Taide lisää ihmisten hyvinvointia ja luo merkitystä arkeen. Kiinnostus uniikkiin taideteollisuuden taiteeseen…

Lue lisää
Teema

Kannattava yrittäjyys

Koko muotoilualan liikevaihto oli noin 3,11 miljardia vuonna 2014. Samana vuonna ala työllisti noin 19 600 ihmistä kokovuosityöllisyyden käsitteellä. Suunnittelupalveluita…

Lue lisää
Teema

Aineetonta arvoa muotoilusta

Aineeton arvonluonti on taloudelle ja liiketoiminnalle yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan aineelliseen arvonluontiin. Aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana muotoilu on aineettoman arvonluonnin…

Lue lisää
Teema

Julkisten hankintojen kehittäminen

Muotoilija osaa katsoa maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan…

Lue lisää
Teema

Vaikuttava muotoilujohtajuus

Muotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit haasteet kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat sekä yksityisen että julkisen sektorin miettimään toimintansa…

Lue lisää
Teema

Muotoilualan koulutus

Muotoilualan oppilaitokset määrittävät minkälaisissa ammateissa muotoilijat työskentelevät. Muotoilijat ovat erikoiskoulutettuja suunnittelualan ammattilaisia, jotka suunnittelevat korkeatasoisia tuote-, palvelu-, kaluste- ja tilaratkaisuja…

Lue lisää