Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen

Taide käyttöön -logo

 

2.5.2018−31.12.2020

Luova suunnittelu tuo laatua rakennettuun ympäristöön.

Taide käyttöön -hanke yhdistää taiteen ja rakentamisen. Hankkeessa kehitetään kuntien, kaavoittajien ja yritysten tarpeisiin palveluja, jotka helpottavat luovan suunnittelun hankintaa.

 

Tavoitteemme on laajentaa luovan suunnittelun käyttöä niin, että siitä tulee kiinteä osa rakennushankkeita. Kaupungistumiseen saadaan uusia ratkaisuja ja rakenteellisessa muutoksessa oleva rakennussektori saa uusia malleja. Päämäärämme on hyvä ja kestävä elinympäristö.

Päämäärien saavuttamiseksi tarjoamme ja kehitämme palveluja ja työkaluja eri kohderyhmille: hankintaosaamisen kehittämistä kunnille ja rakennussektorille, liiketoiminta- ja markkinointiosaamista luovan alan yrityksille erityisesti taidekonsultoinnin alalla ja luovalle suunnittelulle uutta liiketoimintaa rakentamisessa.

Laaja-alaisessa hankkeessamme on erityisasiantuntemusta tutkimuksen, taiteen, muotoilun, korkeakoulutuksen, rakentamisen ja kuntakehittämisen aloilta. Hankkeen päätoteuttaja on Ornamo ja kumppanimme ovat

Frei Zimmer

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

Rakennustietosäätiö RTS

Riihimäen kaupunki

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö

 

Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeemme mahdollistaa Hämeen ELY-keskuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston tuki.

 

Lisätietoja

 

 

 

Aiheeseen liittyvä sisältö