Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen

 

2.5.2018−31.12.2020

Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen on Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke, joka kehittää ratkaisuja luovan suunnittelun ja rakennusalan yhteistyöhön.

Mistä hankkeessa on kyse?

Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisiä palveluja, jotka hyödyttävät kuntia ja rakennusalan toimijoita luovan suunnittelun hankinnassa sekä luovan alan yrityksiä liiketoiminnassa. Luovan suunnittelun palvelukonseptit tukevat rakennetun ympäristön kestävää suunnittelua ja Suomen rakennemuutosta teollisesta tuotannosta kohti palveluvaltaisempaa taloutta.

Hankkeen toteuttajat ovat:

  • Ornamo
  • Rakennustietosäätiö
  • Cupore
  • Riihimäen kaupunki
  • Taideyliopisto
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • Frei Zimmer Oy

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisesti uusia menetelmiä ja palveluja integroimaan taide mukaan rakennushankkeisiin. Hankkeella tuetaan rakennusalan rakennemuutosta, rakennetun ympäristön kestävää suunnittelua, kasvatetaan keinoja luovan alan yritysten liiketoiminta- ja markkinaosaamiseen ja luodaan työkaluja kunnille ja yrityksille

 

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta.

Aiheeseen liittyvä sisältö