Skidiakatemia ja Designakatemia tuovat muotoilun menetelmiä kouluihin

Lapset katselevat suurennuslasin läpi emojeilla koristeltua seinää

Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa rohkaistaan muotoilukasvatuksen edistämiseen: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä kasvattaa muotoiluymmärrystä ja osaamista yhteiskunnassa”.

Mistä hankkeessa on kyse?

Designmuseo ja Ornamo ovat toteuttaneet kansallisen strategian tavoitteita järjestämällä Helsingin Kulttuurikeskuksen tukemia Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja vuodesta 2010 alkaen. Kerhoja on järjestetty helsinkiläisissä kouluissa 3.–6. -luokkalaisille muotoilun eri osa-alueilta. Muotoilukerhoissa on opittu teollista muotoilua, palvelumuotoilua, vaatesuunnittelua, sisustus- ja tilasuunnittelua sekä korumuotoilua. Toteutunut kerhotoiminta on tarjonnut alustan Muotoilukasvatus kouluihin -kehityshankkeelle vuodesta 2015 lähtien. Hanke on siirtynyt iltapäiväkerhotoiminnasta peruskoulun puolelle ja laajentunut ala-asteikäisistä yläkouluun sekä lukioon. Skidiakatemia laajeni Designakatemiaksi. Kouluissa suunnittelun ja luovan ratkaisun ammattilaiset tuovat työkalunsa ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Mitä hankkeessa on tehty?

Hankkeessa on lasten ja nuorten kanssa tehtyjen projektien lisäksi tuotettu opetusmateriaalia, jota opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan ja soveltaa eri oppiaineisiin. Muotoilukasvatus mahdollistaa eri oppiaineiden integroinnin luontevasti ja tarjoaa sateenvarjon monialaisen ja ilmiölähtöisen oppimisen tavoitteisiin. Siinä ei etsitä kysymyksiin valmiita ratkaisuja, vaan pyritään herättämään lasten ja nuorten omat ”keksijän aivot” toimintaan. Muotoilun menetelmillä voi kehittää koulussa esimerkiksi ruokailukokemusta tai välituntien toimintaa, tai kehittää ratkaisuja koulukiusaamiseen. Hanke tekee yhteistyötä Opinkirjon kanssa, jotta opettajat saavat valtakunnallisesti tietoa ja työkaluja käyttöönsä. Opettajat löytävät lisätietoa sekä Matka palvelumuotoiluun -oppaan opettajille myös Helsingin kaupungin Kultus-palvelusta. Oppaan on tuottanut Opinkirjo yhdessä Ornamon ja Designmuseon kanssa.

Saavutettuja tuloksia

Muotoilun skidiakatemia -iltapäiväkerhoja on järjestetty mm. seuraavissa kouluissa: Arabian peruskoulu, Apollon yhteiskoulun lukio, Herttoniemen ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu, Kaisaniemen ala-aste, Kannelmäen peruskoulu, Koskelan ala-aste, Länsi-Pasilan ala-aste, Malminkartanon ala-aste, Pelimannin ala-aste, Pihkapuiston ala-aste, Soinisen koulu, Töyrynummen ala-aste, Snellmanin ala-aste ja Vallilan ala-aste.

Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta museossa. Designmuseo on sitoutunut perusopetukseen kuuluvan muotoilukasvatuksen opetussisältöjen luomiseen ja alan koulutuksen kehittämiseen erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Muotoilukasvatusta kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Museossa järjestetään runsaasti erilaisia info- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään muotoilukasvatusta eri-ikäisten oppijoiden parissa.

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Petra Ilonen, projektipäällikkö / Ornamo, petra.ilonen(at)ornamo.fi p. 046 878 2572
Hanna Kapanen, museolehtori / Designmuseo, hanna.kapanen(at)designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, museolehtori / Designmuseo, leena.svinhufvud(at)designmuseum.fi