Muotoilijat kehittämään uusia työn muotoja

Muotoilijat luomaan uusia työn muotoja
Ryhmäkuvassa pilottiryhmän muotoilijoita ja valmentajat Opteamin tiloissa Mikonkadulla 20.9.2016 | kuva: Elisa Pölönen, Opteam

15 pilottihankkeeseen valittua muotoilun ammattilaista aloitti maanantaina intensiivisen neljän kuukauden valmennuskokonaisuuden Ornamon, henkilöstöpalveluyritys Opteamin ja Sitran yhteistyön tuloksena. Valmennuksissa kartoitetaan muotoilijoiden näkökulmia tulevaisuuden työhön.

Luovan alan työnvälitykseen keskittyvä Opteam Luova tarjoaa syksystä alkaen muotoiljoille työtilaisuuksia.

Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on hankkeessa mukana tutkimassa uutta työllistymismallia ja laatii hankkeesta tapaustutkimuksen, jossa analysoidaan mukana olevien kokemuksia ja uuden työllistymismallin vaikutuksia työn ja tekijöiden kohtaamiseen.

Muotoilijat uutta luomassa

Valmennusryhmään valittiin mukaan 15 Ornamon jäsentä muotoilun eri aloilta. Kysyimme valmennettavilta heidän urastaan ja odotuksistaan.

 1. Kuka olet?
 2. Millaisia odotuksia sinulla on valmennushankkeelta?

Tiina Aaltonen

 1. Olen yksinyrittäjänä vuodesta 1997 saakka toiminut graafinen suunnittelija. Satunnaisesti loikin myös taiteen puolelle: olen esimerkiksi suunnitellut tilateos 5000:n yhdessä sisustusarkkitehti Hanni Koroman kanssa.
 2. Koulutukselta odotan uusien ovien avautumista ja verkostoitumista.
  Tähän asti olen tehnyt kaiken yksin. Olisi hienoa päästä osaksi tiimiä, jossa kaikkien ydinosaaminen on täydessä käytössä ja edesauttaa tavoitteisiin pyrkimistä.


Liina Blom
 

 1. Olen koulutukseltani Creative Director, MA. Taustallani on yli kymmenen vuoden kansainvälinen kokemus muotoilualan konsulttina ja suunnittelijana. Olen palvellut yrityksiä kokoelmien ja tuotteiden suunnittelussa sekä brändien, tuotannon ja markkinoinnin koordinoinnissa. Päätyöni ohessa olen toiminut aktiivisesti myös muotoilualan järjestöissä ja luennoitsijana korkeakouluissa. Tänä syksynä taidettani on nähtävissä myös TEXO:n Johtolanka-tekstiilitriennaalissa.
 2. Odotan valmennusohjelmalta hyvää monialaista vuoropuhelua, haasteita ja tiimityötä.

  On ilo olla mukana luomassa ja kehittämässä uusia tapoja toimia sekä viedä muotoiluosaamista alueille, jossa sen vaikuttavuutta ei ole vielä hyödynnetty.


Elina Halme
 

 1. Olen koulutukseltani muotoilija. Nyt olen toiminut suunnittelualalla yksityisyrittäjänä muutaman vuoden. Pyrin koko ajan kehittämään itseäni, koska en halua juurtua mihinkään tiettyyn toimintamalliin.
 2. Toivon koulutuksen myötä löytäväni uusia, innostavia työtapoja.
  Toivon oppivani kuinka voisin kehittää omaa yritystoimintaani, sekä löytää uusia mielenkiintoisia yhteistyötahoja.


Eero Hintsanen
 

 1. Olen kultaseppämestari, yrittäjä ja taiteen maisteri. Opintoni olen suorittanut International Business Management -linjalla Aalto yliopistossa, josta valmistuin vuonna 2015. Muotoilun ja taiteen lisäksi luennoin ja teen yrittäjyysvalmennusta.
 2. Valmennushankkeelta odotan käytännönläheistä toimintaa.

  Odotan, että valmennus osaltaan auttaa ymmärtämään ja kehittämään muotoilijan muuttuvaa roolia osaajana ja palveluiden tuottajana.


Tiina Ikkonen

 1. Olen uusi ja innokas tekijä palvelumuotoilun kentällä. Toimin freelance-pohjalta kymenlaaksolaisessa muotoiluosuuskunta Nohevassa ja työskentelen osa-aikaisesti yrittäjyysvalmennushankkeessa.
 2. Odotan, että pääsisin oppimaan uutta alalla jo pidempään toimineilta.

  Odotan, että tämä valmennus auttaisi minua löytämään muotoilija-minäni.


Mari Isopahkala

 1. Olen Helsingissä toimiva tuotemuotoilija. Viime aikoina olen työskennellyt paljon muun muassa lasin ja puun, sekä koru- ja valaisinmuotoilun parissa.
 2. Odotan oppivani uudenlaista yhteistyötä eri asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa. Odotan myös parempaa ymmärrystä omista mahdollisuuksista sekä kehittymisesti luovan alan tekijänä tässä ajassa.


Taina Kivioja
 

 1. Olen iloinen ja utelias, sekä empaattinen ja kuunteleva teollinen muotoilija. Kivijalka osaamiselleni on monipuolinen koulutus- ja työtaustani. Monipuolisuuden kautta osaan eläytyä eri rooleihin, mistä on etua palvelu- ja tuotekonseptien suunnittelussa.
 2. Hanke on hyvä näköalapaikka yhteistyöyritysten ja kollegoiden kanssa kontaktien solmimiseen. Toivon löytäväni hankkeen myötä työmahdollisuuksia.


Anne Kärki

 1. Olen sisustusarkkitehti ja kalustemuotoilija. Kuljen mielelläni uusia näkymiä kohden. Perinteisemmän muotoilutyön lisäksi minua kiinnostaa erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja muutosten tutkiminen. Haluaisin olla löytämässä yhteiskunnallisista muutoksista johtuviin haasteisiin ratkaisuja muotoilun avulla.
 2. Odotan valmennushankkeelta näkökulmia työelämään sekä työn tekemiseen, uusia verkostoja ja sen myötä myös mahdollisia työtilaisuuksia.


Sonja Lehtomäki

 1. Olen Kuopiolainen uuden työuran alussa oleva muotoilija. Etsin keinoja yhdistää muotoiluosaamiseni aiempaan tutkijan uralla hankittuun kokemukseen. Aloittelen omaa yritystä, jossa haluan yksinkertaisella muotoilulla parantaa ihmisten arkielämän laatua.
 2. Odotan valmennushankkeelta uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia.


Eija Nevala
 

 1. Olen tekstiilisuunnittelija. Työskentelen pääasiassa julkitilojen sisustusten parissa, työvälineenäni on oma paloturvallisten verho- ja verhoilukankaiden mallisto. Innostun väreistä, muodoista ja pintastruktuureista, rakastan perhettäni, metsiä ja vanhoja kirkkoja.
 2. Valmennushankkeelta odotan uusia ajatuksia ja näkökulmia sekä yhteistyön mahdollisuuksia.


Sari Nordström
 

 1. Olen kaupallisia mallistoja ja uniikkipukuja luova vaatesuunnittelija, joka innostuu joka päivä omasta työstään. Muotoilijana nautin niin laadukkaasta designista kuin myös nerokkaasti toteutetusta ketjumuodista.
 2. Odotan koulutukselta uudenlaista kontaktipintaa ja oivalluksia.

  Odotan new way of thinking’ -asennetta ja reviirin laajentamista.


Sauli Pietikäinen
 

 1. Olen teollinen muotoilija Design Reform -muotoilutoimistossa. Teen kotimaisille ja kansainvälisille eri alojen yrityksille muun muassa tuote- ja palvelumuotoilua, animaatiota ja graafista suunnittelua.
 2. Odotan, että valmennushankkeen aikana kehitetään hyvässä porukassa uusia tapoja yhdistää muotoilijat yritysten kanssa.

  Toivon meidän voivat vaikuttaa siihen, että yritykset voisivat hyödyntää muotoilua enemmän ja muotoilijoiden työllistyminen helpottuisi.


Eveliina Ronkainen

 1. Olen muun muassa puettavan elektroniikan mahdollisuuksista ja sen tarjoamista palveluista kiinnostunut vaatesuunnittelija.
 2. Minua kiinnostaa nähdä, millaisia uusia työkaluja valmennus tuottaa muotoilijoille tulevaisuuden markkinoille, ja syntyykö tämän kautta ajatuksia uusille palveluille. Odotan, että pääsen kehittämään tulevaisuuden työelämän muutosten työkaluja yhdessä tiimin kanssa.

Marjut Uotila

 1. Olen vaatesuunnittelija ja suunnittelen omaa designvaatemallistoa Dusty-merkillä. Vahvuuteni on taiteellisessa ilmaisussa ja työssäni minua inspiroi mahdollisuus luoda jotain ennennäkemätöntä.
 2. Valmennukselta toivon saavani vastauksia kysymyksiin mitä teen ja miksi, ja mitä voisin tulevaisuudessa tehdä.

Mukana myös:

Saana Sipilä
Muotoilija