Suositukset selkeyttävät näyttelykäytäntöjä

Mitä, missä, milloin ja miten? Näihin kysymyksiin tulee näyttelynjärjestäjien, taiteilijoiden ja teosten oikeudenhaltijoiden yhdessä etsiä vastausta jo sopimusvaiheessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän suositukset näyttelyiden järjestämiseen ja niihin osallistumiseen edistävät taidealan sopimus- ja korvauskäytäntöjä. 

Suositusten syntyminen on merkittävä avaus, sillä niiden edistämiseen ovat sitoutuneet taidekentän lisäksi myös julkista tukea saavat museot. Suositukset tulevat parantamaan taiteilijan ammatillista asemaa näyttelyiden järjestämisessä.

Löydät allaolevat suositukset soveltamisohjeineen OKM:n raportin sivulta 48. Raporttiin tutustuminen kannattaa, sillä se antaa samalla hyvän käsityksen taiteilijan työn asemasta, palkkioista ja muista käytännöistä museo- ja gallerianäyttelyissä. Mukana raportissa ovat myös Ornamon näyttelypalkkiopilotin kyselyn sekä Ornamon ja STS:n yhteisen taiteilijakyselyn tulokset.

Näyttelyiden erityispiirteet tulee ottaa huomioon museoiden ja muiden näyttelyn järjestäjien ja taiteilijoiden välisissä sopimuksissa. Jokainen näyttely on erilainen, joten suosituksia sovelletaan tapauskohtaisesti. Suositukset toimivat hyvänä pohjana myös gallerianäyttelyistä sopimiseen.

Suositukset museoille ja muille näyttelyn järjestäjille sekä taiteilijoille huomioonotettavaksi:

Jos olet osallistumassa museonäyttelyyn, käy huolellisesti läpi alla listatut suositusten mukaiset vastuualueet. Kannattaa myös muistuttaa näyttelynjärjestäjää museoiden sitoutumisesta näihin 18.2.2016 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin suosituksiin. Sopimusta laadittaessa tulee miettiä kunkin sovittavan asiakokonaisuuden kohdalla seuraavaa kahta vastuunjakoa:

  1. Vastaako tehtävästä näyttelynjärjestäjä vai taiteilija?
  2. Vastaako sopimuksessa määritellystä kustannuksesta näyttelynjärjestäjä vai taiteilija?

Sopimusta laadittaessa tulee seuraavat asiakokonaisuudet käydä läpi:

Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot

Sopimuksen kohde

Korvaukset, palkkiot ja kustannukset

Näyttelykorvaus

Taiteilijan työ näyttelyyn liittyen (taiteilijapalkkio)

Kuljetukset

Vakuutukset ja muut mahdolliset kulut

Kulukorvaukset

Teoksen tuotantokustannukset

Tilassa toteutettavat teokset

Teoksen tiedot

Tekijänoikeudet

Viestintä ja markkinointi

Viivästys

Sopimuksen voimassaolo

Määräajat ja -päivät

Muita huomioitavia asioita