Toiminnan alueet

Ajamme muotoilulle vahvaa asemaa yhteiskunnassa. Haluamme myös varmistua, että jokainen muotoilija saa tarvitsemansa tuen ammatillisille pyrkimyksilleen ja ammatti-identiteetilleen. Kehitämme muotoilualalle reiluja ammatillisia pelisääntöjä, fiksua sopimuskulttuuria ja kannattavaa liiketoimintaa. Jäsenpalveluiden lisäksi teemme monialaista kumppanuustoimintaa rohkeiden yritysten, kaupunkien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muotoilu- ja taidealojen kentän kanssa. Työskentelyämme kuvastaa ennakkoluulottomuus, uteliaisuus ja monialaisuus.

Sopimukset

Tavoitteenamme on auttaa muotoilun ammattilaisia tunnistamaan omat oikeutensa ja siten neuvottelemaan uransa ja liiketoimintansa kannalta fiksuja sopimuksia.Tarjoamme jäsenillemme maksuttoman juridisen neuvontapalvelun sekä eri tilanteisiin…

Työelämän tuki

Suuri osa muotoilijoista työskentelee suunnittelijatehtävissä joko muotoilun kentällä tai suurten ja keskisuurten yritysten palveluksessa laaja-alaisesti eri toimialoilla. Jäseniämme työskentelee mm. teknologiateollisuudessa, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa,…

Liiketoiminnan kehittäminen

Muotoilun liiketoiminta on kansainvälistä, kasvuhakuista ja kooltaan varsin pientä. Tunnetut brändit ja nimekkäät suunnittelijat ovat tärkeä ja suurelle yleisölle tärkeä osa muotoilubisnestä, mutta eivät…

Julkiset hankinnat

Muotoilija katsoo maailmaa käyttäjän näkökulmasta. Julkisella sektorilla muotoilun tuomia etuja ovat käyttäjälähtöisyyden lisäksi säästöt, kun onnistuneet ratkaisut lisäävät toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Muotoilu luo…

Muotoiluoppiminen

Muotoiluajattelulle on tilausta muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa korostuvat uudet oppimisen tavat ja vuorovaikutustaidot. Olemme edistäneet jo kymmenen vuoden ajan muotoilukasvatuksen toteutumista helsinkiläiskouluissa. Yhdessä Designmuseon kanssa…

Muotoilualan koulutus

Muotoilun alemman ja ylemmän korkekaoulutason koulutusta tarjotaan Suomessa kahdessa yliopistossa ja kuudessa ammattikorkeakoulussa:Aalto-yliopisto, EspooLapin yliopisto, RovaniemiHämeen ammattikorkekaoulu HAMK, HämeenlinnaLAB-ammattikorkeakoulu, LahtiMetropolia Ammattikorkeakoulu, HelsinkiSavonia-ammattikorkeakoulu, KuopioKaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu…

Immateriaalioikeudet

Luovan työn tuloksen, tuotteen tai palvelun suojaaminen sopimusteitse tai rekisteröimällä mallisuojan, tavaramerkin tai vaikkapa lisenssin avulla on osa muotoilijan ammattia. Taitavasti hyödynnettynä niistä tulee luonteva osa muotoilijan uraa ja liiketoiminnan kehittämistä.  Aineettomat oikeudet eli IPR…